Regler & villkor

OBS! VI TAR INTE LÄNGRE EMOT ANMÄLNINGAR TILL DESIGN S.

 • Bidrag lämnas in fram till 18 februari 2018 kl 23:59, enbart via Svensk Forms digitala anmälningsformulär. Anmälan är bindande men det finns möjlighet att uppdatera bidraget innan anmälningsperiodens slut.

 • En administrativ avgift tas ut per anmälan. Avgiften beräknas utifrån omsättning, (600 SEK + moms för en årsomsättning under 1 milj SEK och 2000 + moms för en årsomsättning över 1 milj SEK).
 • Av samtliga inlämnade bidrag väljer sedan juryn ut fyra nominerade bidrag i varje kategori. Bland de fyra nominerade utser juryn ett S i varje kategori. Vinnarna delges under en prisutdelning i Stockholm i början av juni. Samtliga nominerade bidrag och vinnare redovisas i vår Design S-katalog 2018. Katalogen går ut till ca 4500 prenumeranter, medlemmar i Svensk Form, branschorganisationer och företag.

 • När du anmäler bidrag är det viktigt att alla rättigheter till bidraget är klarerade, inkl upphovsrätt för tredje part, att alla uppgifter är korrekta och att alla personer inblandade är medvetna om deltagande, uppdragsgivare, såväl formgivare. Bidraget får inte vara ett plagiat, eller ursprungligen formgivet av någon annan.

 • Du som skickar in bidrag till Design S är ansvarig för att ingenting i bidraget strider mot marknadsföringslagen, eller annan marknadslagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.

 • Svensk Form förbehåller sig rätten att utan ersättning använda och publicera bilder, filmer och texter som är anmälda och ingår i Design S, inom ramen för verksamheten kring utmärkelsen. Nyttjande i kommunikation, pressarbete, utställnings- och filmsammanhang, på webb och katalog i anslutning till utmärkelsen.

 • Bidragslämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en kan visas i samtliga media i såväl i som utanför Sverige.

 • Det är viktigt att texterna som skrivs i samband med anmälan är korrekta, samt att alla namn som skall nämnas i sammanhanget står med då detta är underlag för katalogen som trycks till Design S-dagen. Detta ansvar ligger på dig som skickar in. 

 • Bidragen kan innehålla max 7 bilder och/eller filmer. Bilderna som lämnas för bidraget skall vara högupplösta.
 • Bidrag som anmäls ska ha presenterats, kommersialiserats och/eller producerats de två senaste åren 2015-2017, eller ska presenteras i någon form under 2018.

 • Bidragen ska ha en koppling till Sverige, exempelvis en svensk designer, producent, tillverkare eller beställare.

 • Bidragslämnaren ansvarar för att bekosta transport av bidrag till Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm om juryn ber att få produkten för närmare granskning.

 • Kontakta projektledningen design-s@svenskform.se om du har frågor om din anmälan.

SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se