Om Design S

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

I år är det elfte gången som utmärkelsen delas ut. Design S – Swedish Design Awards samarbetar med flera branschorganisationer som tillsammans med Svensk Form och juryordförande Lisa Lindström tar fram juryn och bidrar till prisets enorma bredd inom samtliga designdiscipliner.

Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år. Design S startade 2006, dessförinnan under namnet Utmärkt Svensk Form mellan 1983-2002. Designtävlingar tjänar många syften: dels blir de en konkret utgångspunkt för diskussioner om design och innovation, men också en inspiration för näringsliv och offentliga beslutsfattare att använda design för att öka tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Det är ett bra sätt att visa omvärlden Sveriges framskjutna position på området, och internt en välförtjänt uppmuntran för de premierade företagen.

Design S – Swedish Design Awards 2018 presenteras av Svensk Form i samarbete med:
Svenska Fönster (huvudsponsor), Svenskt Aluminium, Lauritz.com, ASFB – Association of Swedish Fashion Brands, Design Region Sweden, Konsthantverkscentrum, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, Svenska Tecknare, TMF – Trä- och Möbelföretagen, Dörarps Slip- & Polerings AB, SMD Design, BNJ & Co.

Läs mer om våra partners här.

Design S tillsammans med Svensk Forms andra utmärkelse Ung Svensk Form utgör tillsammans Swedish Design Awards.


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se