Aluminium

Host: Svenskt Aluminium

Jury:

Dag Holmgren, designer MSD, Svenskt Aluminium 

Hans Frisk, Technical Manager, Svenskt Aluminium

Annika Shelly, partner UNEP 10YFP, sustainability and communications specialist with a focus on innovation