Aluminium

Host: Svenskt Aluminium

Jury:

Dag Holmgren, designer MSD, Svenskt Aluminium 

Hans Frisk, Technical Manager, Svenskt Aluminium

Annika Shelly, partner UNEP 10YFP, sustainability and communications specialist with a focus on innovation

 

 

 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design | Form Magazine
Svensksundsvägen 13 | Box 204, S-101 24 Stockholm | Address: Svensksundsvägen 13 | +46 8-463 31 30  | info@svenskform.se