Industrial design

Host: Teknikföretagen

Jury:

Anders Rune, CFO, Teknikföretagen

Jonas Jähkel, Industrial Design Manager, Permobil AB

Lina Trulsson, Industrial designer MFA

Stina Nilimaa Wickström, Design Manager, Volvo Group