Industrial design

Host: Teknikföretagen

Jury:

Anders Rune, CFO, Teknikföretagen

Jonas Jähkel, Industrial Design Manager, Permobil AB

Lina Trulsson, Industrial designer MFA

Stina Nilimaa Wickström, Design Manager, Volvo Group


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design | Form Magazine
Svensksundsvägen 13 | Box 204, S-101 24 Stockholm | Address: Svensksundsvägen 13 | +46 8-463 31 30  | info@svenskform.se