Bedömningskriterier

Generella kriterier (där det är relevant för kategorin):

Emotionell och estetisk kvalitet

Ett centralt kriterium i bedömningen är den emotionella och estetiska kvaliteten. Att bidraget, oavsett begränsningar och process, skapar en unik och stark upplevelse, som berör mottagaren. Bedömning görs av gestaltning, utförande och helhet.

Funktion
Vad var problemet och hur bidrar designlösningen till förbättrad funktion?  Hur uppfylls användarnyttan? Vilka tekniska och ergonomiska lösningar har gjorts?

Affärsnytta/Lönsamhet

Hur bidrar designlösningen till affärsnyttan? T ex ökad försäljning eller marknadsutbredning, lägre kostnader eller utveckling av en bransch.

Kommunikation

Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? T ex ger mervärde, förstärker en identitet, förflyttar varumärket, förmedlar ett budskap, bildar opinion och engagerar den önskade målgruppen.

Hållbarhet

Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling? T ex ur tillgänglighets-, miljömässig, social, ekonomisk och/eller kvalitetsmässiga aspekter.

Specifika bedömningar för vissa kategorier utöver de generella:

Industridesign
Juryn premierar originalitet och teknisk höjd.

Tjänstedesign
Juryn tittar specifikt på vilket sätt tjänsten positivt och önskvärt förbättrar användarupplevelsen.

Konsthantverk & Hantverk
Juryn tittar på hur väl har materialets egenskaper utnyttjats i bidraget för att skapa form och funktion.

Mode
Juryn premierar bidrag från hela modets ekosystem – design, affärsmodeller, kampanj, koncept och strategier.

Hållbart samhälle
Juryn prioriterar nyskapande designlösningar som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle. Det kan handla om processer, produkter eller tjänster som positivt påverkar utvecklingen för individer, företag och samhället i stort.


Svenska Fönsterpriset

Priset ska premiera en arkitektur med fönsterlösningar som bygger och förbättrar med ljus. Det är utsikten, formen, ljuset, linjerna, värmen och insikten som är den skapande process som uppmuntras. Vinnaren får ett S och 50 000 SEK.

Aluminiumpriset
Produkter, system och/eller tjänster som är nyutvecklade, nyskapande och har utformats med hänsyn till ett hållbart samhälle, säkerhet och ekonomi samt där aluminium varit en väsentlig del. Vinnaren får ett S och 10 000 SEK.

Lauritz Konsthantverkspris
Lauritz.com-juryn premierar nyskapande och innovativa konsthantverk, främst inom keramik, glas, silver samt smyckeskonst. Juryn letar efter ett objekt som utstrålar en stark designvision, ett personligt formspråk och en gedigen kvalitet, som kan anses ha potential till att bli en framtida klassiker. Lauritz.com vill hitta en vinnare som kan överleva sin egen tid och tilltala framtidens konsumenter om 25 eller 50 år på auktion. Vinnaren, vars formgivning har potential att bli en framtida klassiker får ett S och 20 000 SEK.


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se