DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Värd: Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer

Jury:

Fredrik Magnusson, VD och partner, Roder Innovation

Fredrik Marcus, CD/AD/2D/3D inte VD eller SD på Creuna

Marie Rudolphie, COO/strategic director and senior partner Identity Works

Sara Svensson, designer på Essen International