Juryarbetet

Jurymedlemmarna har handplockats bland professionella inom designområdet i Sverige. Jurymedlemmarna har unika kompetenser inom sitt område och ska med tränat öga, sakkunskap och engagemang för designområdets bredd och utveckling värdera de inkomna bidragen. 

Juryarbetet inleds med att jurymedlemmarna individuellt går igenom inlämnade bidrag i sin kategori, anmäler jäv och röstar. Därefter begärs de bidrag som går vidare och/eller kräver fysisk bedömning in till Svensk Forms kansli. Där samlas jurygrupperna för överläggning och nominering och premiering. Varje kategori har en egen jury som bedömer både enskilt och i gemensamma sessioner.

En slutgrupp med representanter från varje jurykategori röstar fram slutgiltiga nomineringar och vinnare under ledning av juryordförande Lisa Lindström.

Projektledningen för Design S deltar vid jurybedömningen för att säkra att juryarbetet följer kriterierna – men har ingen rösträtt.

Upp till fyra nominerade bidrag och ett S kommer att utses inom varje kategori. 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se