Lauritz Konsthantverkspris

Andreas Zätterqvist, Värdering & Inlämning, Stockholms Auktionsverk

Mette Røde Sundstrøm, delägare Lauritz.com-koncernen

Ulrika Ruding, chefsintendent, Stockholms Auktionsverk