SVENSKA FÖNSTERPRISET

Svenska Fönster har en lång tradition på den svenska marknaden, har ett lokalt men också nationellt engagemang, man tar ett socialt ansvar och jobbar långsiktigt där produktion och produkter håller högsta möjliga etiska och miljömässiga hänsyn och man jobbar också aktivt med designprocessen. Gemensamt med Svensk Form har vi talat om hur vi kan jobba för att lyfta kunskapen om att bygga med ljus, ljuset motverkar depressioner och ökar prestationsförmågan. Idag då människor tillbringar ca 90% av sin tid inomhus, är det viktigt att kunna hantera ljuset i arkitekturen. Det är en konst att förena det naturliga ljusets helande och stimulerande kraft inomhus med att förstärka en byggnads karaktär.

3 nominerade och 1 vinnare kommer utses. Vinnaren får en Design S-utmärkelse och en prischeck på 50 000 kr.

Jury:

Karolina Keyzer, O K K +

Malin Zimm, doktor i arkitektur och omvärldsanalytiker på White arkitekter, med ansvar för samhällsanalys, forskningsstrategi och ämnesutveckling.

Mark Isitt, journalist med fokus på stadsplanering, arkitektur och design

Robert Janson, arkitekt och designer / Robert Janson Arkitektur + IKEA / RJ-A.SE

Specifika bedömningsgrunder för Svenska Fönster-priset:
Priset ska premiera en arkitektur med fönsterlösningar som bygger och förbättrar med ljus. Det är utsikten, formen, ljuset, linjerna, värmen och insikten som är den skapande process som uppmuntras!

Design S generella bedömningskriterier finns här.

svfonster_slogan_001


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se