NOMINERADE ARKITEKTUR – KONCEPT

Deus ex machina
Deus ex machina är ett förslag till nytt rum för mindre okonventionella och dagsaktuella utställningar på ArkDes.

Uppdragsgivare: ArkDes
Arkitekt: Beatrice Dinu, Katarina Krupinska, Konrad Krupinski & Pawel Maszota, Krupinski/Krupinska

POLTTOPISTE
Polttopiste – brännpunkt. Skogen, elden, röken är ständigt närvarande i skogsfinska kulturen vilket återspeglas i museets utformning och placering sammanflätat med den omgivande barrskogen.

Uppdragsgivare: Norsk Skogsfinsk Museum
Inredningsarkitekt: Andreas Säfwenberg
Visualizer: Andreu Taberner
Landskapsarkitekt: Daniel Ericsson
Arkitekt: Johan Forssman
Grafisk formgivning: Karolin Hård
Arkitekt: Maite Sanchez
Modellbyggare: Mårten Ubbe
Modellbyggare: Ninna Kapadia
Copywriter: Tina Candell
Antikvarie: Urban Nilsson

Sheaf Shack
Fågelskådartorn konstruerade av skuren halm och havre, som även blir föda för fåglar. En vintertida transformation av livräddartorn, som ger utsikter och skydd från vinden.

Uppdragsgivare: Toronto Winter Stations
Arkitekt: White arkitekter genom Niels de Bruin, Hanna Johansson, Karolina Nilsson, Vladimir Ondejcik & Jonas Runberger

 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se