NOMINERADE INDUSTRIDESIGN & PRODUKTDESIGN B2B

INDUSTRIDESIGN & PRODUKTDESIGN B2B

ACX Power Ascender
ACX Power Ascender är en batteridriven repklättrare som underlättar arbete i vertikala miljöer genom att ersätta traditionella verktyg som skylifts och byggställningar.

Uppdragsgivare: ActSafe Systems AB
Senior Designer: Pär Bergström, SHIFT Design & Strategy AB

AQS 510 Wind Finder
AQ System tillhandahåller vindmät utrustning. Ett användningsområde är insamling av data innan vindkraftverk installeras för att avgöra om platsen är lämplig. Detta göras utan att bygga en hög mast.

Designbyrå: No Picnic
Designers. Mikael Edoff , Per Bolmstrand, Kenny Wong.
Uppdragsgivare: AQSystem

Brighter Actiste
Actiste är en uppkopplad, integrerad lösning för insulinbehandlade diabetiker. Med Actiste kan man både behandla och följa sjukdomen smidigt. Tack vare automatisk lagring och delning av data får både användaren, närstående och vården en tydlig och samma bild av behandlingen. Informationen kan användas för att öka motivation och driva beteendeförändring.

Uppdragsgivare: Brighter
Idé: Truls Sjöstedt, Vd Brighter.
Designer: Anders Arnqvist, Kristian Eke, Marcus Heneen &  Yui Komatsu,  Veryday

Grip-Support
Grip-Support är det första grepp som gör det möjligt för en person som är förlamad i ena armen, till exempel på grund av stroke, att använda en rollator.Det ger trygghet och en ökad livskvalité.

Designer: Björn-Åke Sköld
Idé: Elisabeth Zobel & Susanne Hallström på strokeenheten Vrinnevisjukhuset Norrköping
Uppdragsgivare: Innovatörerna tillsammans med Almi Företagspartner
Projektgrupp: Elisabeth Zobel & Susanne Hallström, Peter Björling Almi samt Björn-Åke Sköld.


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se