NOMINERAD ARKITEKTUR – REALISERADE PROJEKT

ARKITEKTUR – REALISERADE PROJEKT

Etaget
Etaget är nytt infillbostadshus centralt på västra Kungsholmen i Stockholm, ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet och lokal förankring i stadsdelen, samtidigt som nya kvalitéer tillförs.

Uppdragsgivare: Tobin Properties, EBAB
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Inredningsarkitekt: Koncept
Landskapsarkitekt: Urbio

Geschwornergården Falu Gruva
Denna nya restaurang i massivträ är inkilad mellan Gruvmuseet och Geshwornergården, vid Världsarvet Falu Gruva. Den löser logistik och tillgänglighet, den berikar platsen och erbjuder en egen atmosfär.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Stora Kopparberget
Arkitekt: Murman Arkitekter AB
Ansvarig arkitekt: Hans Murman
Projektledare: Thomas Plahn

Lustigkulla förskola
Lustigkulla är en ny förskola i passivhusstandard med åtta avdelningar som är planerad utifrån en pedagogisk idé med olika hemvister organiserade kring en gemensam kärna med ateljéer och ett mattorg.

Uppdragsgivare: Knivsta kommunfastigheter
Arkitekt: Arkitema Architects

Zenhouses, high-profile environmental development
Zenhusen står på kanten mellan stad och natur i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Uppdragsgivare: Erik Wallin AB and Midroc
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Rådgivare: Rambøll

 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se