Nominerade ARKITEKTUR

Tillfällig Saluhall Östermalmstorg
Temporär byggnad under ombyggnationen av Östermalms Saluhall. Byggnaden har en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera, vilket också skapar möjlighet att återanvända hallen på en annan plats. Att använda trä som material har flera fördelar, i detta fall spelade dess lätta vikt störst roll med tanke på de svåra markförhållandena på torget. Det är också förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. Den övre delen av saluhallen är helt klädd i en semitransparent kanaplast som släpper in mycket dagsljus och lyser upp som en lykta på kvällen.

Uppdragsgivare: Stockholms Stad, Fastighetskontoret
Arkitektkontor: Tengbom
Arkitekter: Johan Cederlöf, Karin Löfgren, Mark Humphreys

Villa Skuru
Privat bostad. Den enkla byggnadsvolymen har fått ett rikt uttryck genom en tektonisk indelning av fasaden i tydliga kraftfulla byggnadsdelar. Indelningen ligger i bearbetningen av putsytan med livskillnader, strukturvariationer och skuggfogar. Konstruktionen består av murade lecablock. Att det arkitektoniska uttrycket antyder en mer förfinad konstruktion än den faktiska är något vi känner igen från arkitekturhistorien, t ex i alla de putsade timmerhus som försöker se ut som ädla stenhus. Interiören är putsad i väggar och tak, medan golvet är slipad betong. Huvuddelen av huset utgörs av ett rum som rymmer två funktioner som är centrala för beställaren; träning och matlagning, och vid behov kan hela rummet användas till respektive aktivitet.

Arkitektkontor: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Arkitekter: Andreas Hiller, Samuel Lundberg, Andreas Hermansson

Södra entrén (Knutpunkten, Helsingborgs central)
Knutpunkten har fått en ny nedgång söderifrån. Den nya entrén har förvandlat en anonym baksida till en framsida och förändrat resandeflödet. Framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående är även förbättrad i och med nytt övergångsställe och en cykelhub med parkering, pumpar och reparationsstation. Det skulpturala taket i trä vilar på två skifferklädda murskivor som växer upp från spårområdet. Enkla glasskivor används som kompletterande väderskydd. Även ljusdesign har varit tongivande för projektet, där den primära belysningen för såväl taket som cykelställ är indirekt och dold.

Uppdragsgivare: Helsingborgs Stad
Arkitektkontor: Tengbom
Arkitekter: Fajer Wennerberg, Patrik Ekenhill

Johanneberg Science Park
En ny mötesplats i Göteborg. Fastigheten består av två byggnadskroppar sammanbundna av två bryggor. Bottenvåningen är utformad för kreativitet i samarbete med informella mötesplatser och öppna ytor för stormöten. På övriga plan finns kontorslokaler utformade för samverkan. Allt utfört i tåliga robusta material med tydlig hållbarhetsambition. Besökaren kan avläsa och härleda hela byggprocessen: synliga kritstreck, siffror, skavmärken och liknande som uppstått under byggprocessen och som normalt brukar kläs in eller täckas över.

Uppdragsgivare: Chalmersfastigheter
Arkitektkontor: White Arkitekter
Arbetsgrupp: Andreas Laessker, Egil Blom, Elin Adolfsson, Erik Nygren, Joel Hördin, Johan Lundin, Karin Hedén, Karin Lundin, Lars Zackrisson, Maria Nordberg, Mathias Nilsson, Mattias Lind, Viktor Göthe


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se