Nominerade HÅLLBART SAMHÄLLE

NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation
Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar människor om de har skapats utifrån en alltför snäv förståelse för människors verkliga situation och behov. NOVA är ett kortbaserat verktyg framtaget som hjälp till idéprocesser och innovation, för skapande av inkluderande, jämlika och tillgängliga lösningar.

Uppdragsgivare: Vinnova
Författare: Åsa Wikberg Nilsson, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke, Mariana Alves Silva
Grafisk formgivning: Alexandra Falagara, Brita Lindvall Leitmann, Mariana Alves Silva, Åsa Wikberg Nilsson,
Fotograf: Patriez Van der Wens

Experio Lab
Verksamhet med fokus på patientens bästa väg genom vården. Med design som metod involveras vårdens samtliga aktörer, inklusive patienter och anhöriga, på lika villkor i handfasta projekt inom patientsäkerhet, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar med mera. Resultatet är konkreta förbättringar som ökar patientnyttan men också leder till en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati samt mindre stela arbetssätt.

Uppdragsgivare: Landstinget i Värmland
Medverkande: Teamet på Experio Lab, patienter och närstående som deltagit i projekt, hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Värmland, personal och patienter hos landstingen i Sörmland och Västernorrland, samarbetspartners från akademi, SP/RISE och designbransch.

Mer [*] Östersund
Koncept för tillväxtprogram i Östersunds kommun framtaget av åtta designstudenter från hela Sverige. Konceptets enkelhet skapar ett engagemang för medskapande hos invånare och kommunens medarbetare. Konceptet ska inspirera till nyfikenhet och delaktighet genom att invånarna helt enkelt byter ut stjärnan [*] mot det som de själva vill skapa ”Mer” av.

Uppdragsgivare: Östersunds kommun, Hannele Lanner Johansson, Tobias Lundberg
Konceptdesign: Sommardesignkontoret
Designer: Catalina Ochoa, Nicklas Ekstrand, Johan Ahlbäck, Disa Reuterswärd, Erik Josefsson, Johan Carlsson, Martina Helmersson, Salla Kirjalainen
Handledare: Kristina Ernehed

Re:textile – Re: is the new black
Ett samarbete omkring designdriven cirkulär ekonomi mellan Science Park Borås och Västra Götalandsregionen för att utveckla hållbara klädkollektioner tillsammans med modedesigner som visar hur man på ett professionellt sätt kan uppdatera kläder med nya tekniker. I projektet ingår förstudien, prototyper i Studio Re:design, Re:textile Gallery, textilt makerspace, workshops mm.

Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen, regional utveckling
Projektledare: Adrian Zethraeus
Uppdragsgivare: Anna Lang, Birgitta Nilsson, Erik Bresky
Designansvarig: Anna Lidström
Produktionsrådgivare: Christina Andreasson, Lars Wahlqvist, Lasse Svensson, Tage Andersson
Rådgivare: Elisabeth Dahlin, Eva Eiderström, Gesica Tawakkoli Gunmalm, Jan Carlsson, Maria Ström, Rudrajeet Pal
Produktutvecklare: Kira Couo, Sylvia Danielsson
Designer: Klara Zethraeus


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se