Nominerade SVENSKA FÖNSTER-PRISET

Lundnäs
Lundnäs är arkitektens eget sommarhus i Hälsingland, byggt i ruinerna av en gammal granitgrund till en kakelugnsfabrik från sekelskiftet. Huset har glasväggar på tre sidor vilket gör att man från det stora vardagsrummet och köket är helt omsluten av den omgivande naturen. I den bakre delen av huset har granitgrunden byggts på med återvunnet tegel och här ligger sovrum, badrum och teknik. Huset värms med hjälp av den öppna spisen runt vilken luft cirkuleras, sugs ner under betonggolvet och sprids jämnt via en bädd av lättklinkerkulor. Värmen lagras i den tunga betongen och i de massiva väggarna vilket gör att huset kan förbli varmt i veckor även om det står oanvänt. Lundnäs är ett hus där man upplever ljusets skiftningar över dygnet och året. När mörkret sänker sig utanför anpassar sig ögat. Det mörka taket smälter samman med natthimlen. Konstgjord belysning känns överflödig och upplevelsen av att befinna sig i ett gränslöst ute-inne blir påtaglig.

Arkitektkontor: Delin Arkitektkontor
Arkitekt: Buster Delin

Skandiascenen, Cirkus
Cirkus på Djurgården i Stockholm har fått en modern tillbyggnad. Idén var att skapa ett självständigt uttryck och att det tydligt syns vilken byggnad som tillhör vilken tid. Skandiascenen är delvis insprängd i Skansenberget och rymmer en scen och en salong med 800 sittplatser samt nya foajéutrymmen. Den mjukt böjda metallfasaden tillsammans med höga böjda glaspartier ger en dynamik och en känsla av rörelse när man passerar Hazeliusbacken. Förutsättningarna för den glasade entrébyggnaden framför det befintliga Cirkus var att göra en så transparent volym som möjligt. Entrébyggnaden har en avancerad bärande konstruktion med balkar och pelare av glas. Vid skymningstid och kvällstid träder den äldre byggnadens interiöra fasad fram bakom glasvolymen. Glaset ansluter ned mot den naturstensbeklädda entréplatsen framför den nya byggnaden.

Uppdragsgivare: Förvaltningsbolaget Cirkus HB
Arkitektkontor: White Arkitekter
Arkitekt: Anders Arfvidsson


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se