Premierad Design S 2016 – Experio Lab

I kategorin hållbar utveckling prioriterar juryn nyskapande designlösningar som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle. Experio Lab vann ett S i kategorin 2016.

Experio Lab
Verksamhet med fokus på patientens bästa väg genom vården. Med design som metod involveras vårdens samtliga aktörer, inklusive patienter och anhöriga, på lika villkor i handfasta projekt inom patientsäkerhet, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar med mera. Resultatet är konkreta förbättringar som ökar patientnyttan men också leder till en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati samt mindre stela arbetssätt.

Uppdragsgivare: Landstinget i Värmland
Medverkande: Teamet på Experio Lab, patienter och närstående som deltagit i projekt, hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Värmland, personal och patienter hos landstingen i Sörmland och Västernorrland, samarbetspartners från akademi, SP/RISE och designbransch.

Motivering:
Experio Lab har skapat en integrerande struktur som ger en långsiktighet i att hitta nya lösningar på gamla problem inom vården. Egna miljöer för designutveckling skapas i ett samarbete mellan designföretag, akademi och landsting med fokus på patienten och des väg genom vården. Designprocessen ger nya värden som ger mer, bättre och mer kostnadseffektiv vård.

För mer information om tävlingen och anmälan: HÄR


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se