2016

design_s_galan2016_berns

Vinnarna korades under högtidliga former den 23 november 2016 på Berns i Stockholm.

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Den 23 november ägde prisceremonin rum då S:en delades ut till de som premieras inom varje kategori. Samma kväll delades även Svenska Fönster-priset, Lauritz konsthantverkspris, Aluminium-priset, Juryns hederspris och Folkets val ut. Konferencierer var designexperten Li Pamp och Svensk Forms vd Ewa Kumlin.

Årets S är framtagna av Amore Brand Identity Studios och Porslinsfabriken i Lidköping.

Utställningen Design S på ArkDes där samtliga av årets nominerade bidrag ställs ut, pågår till och med söndag den 27 november.

I år gjordes urvalet av en rekordstor jury med experter från hela designbranschen. Lisa Lindström, vd och grundare av designbyrån Doberman är juryns ordförande. Läs mer om juryn här: http://design-s.se/jury/

Varje S delades ut av respektive kategoris värd, läs mer om värdarna: http://design-s.se/jury/

Ladda ned årets katalog här

 

Design S-vinnare 2016:

ALUMINIUM

Attach table
Attach table erbjuder oändliga möjligheter vad gäller form, storlek och utseende. Det består av balk och ben av återvunnen aluminium som kan kombineras med ett stort urval av bordsskivor. Benen fästs i balken och stabiliseras med hjälp av tyngdkraft.

Material: Huvudsakligen återvunnet aluminium och anodiserat aluminium
Uppdragsgivare och producent: Lammhults
Designer: Troels Grum-Schwensen

Motivering
Designern har i samarbete med producenten Lammhults lyckats fånga materialet aluminiums lätthet och styrka på ett elegant sätt som harmoniserar med naturens lagar, vilket ger stadga och säkerhet vid användandet. Den genomtänkta användningen av både strängpressade profiler och gjuten aluminium ger möjligheter till ett flexibelt användande. Återvinningen underlättas av en enkel demontering utan att materialen påverkas negativt.

 

ARKITEKTUR

Tillfällig Saluhall Östermalmstorg
Temporär byggnad under ombyggnationen av Östermalms Saluhall. Byggnaden har en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera, vilket också skapar möjlighet att återanvända hallen på en annan plats. Att använda trä som material har flera fördelar, i detta fall spelade dess lätta vikt störst roll med tanke på de svåra markförhållandena på torget. Det är också förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. Den övre delen av saluhallen är helt klädd i en semitransparent kanaplast som släpper in mycket dagsljus och lyser upp som en lykta på kvällen.

Uppdragsgivare: Stockholms Stad, Fastighetskontoret
Arkitektkontor: Tengbom
Arkitekter: Johan Cederlöf, Karin Löfgren, Mark Humphreys

Motivering
Imponerande i sin pragmatiska klarhet, informerad av de enklaste materialbesluten där fabriksmåtten underlättar för både återvinning och återbruk. Stockholms Stad kan stå stolt som beställare bakom denna tillfälliga byggnad som trots sitt pragmatiska uttryck har blivit en plats som invånarna tagit till sitt hjärta. Hallen är självklar i sin påtagliga närvaro: som inomhustorg, som genväg, lunchställe, nattlykta, reflektionsyta, gågata och handelsplats. En extrem bruksbyggnad präglad av ”just enough”-tänkande, till låns under ett par år: En gäst som förgyller tillställningen, men som har vett att gå hem i tid.

Villa Skuru
Privat bostad. Den enkla byggnadsvolymen har fått ett rikt uttryck genom en tektonisk indelning av fasaden i tydliga kraftfulla byggnadsdelar. Indelningen ligger i bearbetningen av putsytan med livskillnader, strukturvariationer och skuggfogar. Konstruktionen består av murade lecablock. Att det arkitektoniska uttrycket antyder en mer förfinad konstruktion än den faktiska är något vi känner igen från arkitekturhistorien, t ex i alla de putsade timmerhus som försöker se ut som ädla stenhus. Interiören är putsad i väggar och tak, medan golvet är slipad betong. Huvuddelen av huset utgörs av ett rum som rymmer två funktioner som är centrala för beställaren; träning och matlagning, och vid behov kan hela rummet användas till respektive aktivitet.

Arkitektkontor: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Arkitekter: Andreas Hiller, Samuel Lundberg, Andreas Hermansson

Motivering
Denna privatvilla slungar oss ut i en tidlös rymd, där både pompejansk villa-arkitektur och samtida elementbyggnad är närvarande. Projektet förefaller ha färdats längs en rät linje utan att avvika från de bärande idéerna. Dess arkaiska karaktär ger byggnaden både detaljgrad och tektonisk begriplighet. Villan rymmer motstridiga kvaliteter; den är både monumental och lågmäld, storslagen och småskalig, tung och lätt, pedagogisk och komplex. Byggnaden ingår i ett kraftfullt växelspel med sin omgivning.

 

FOLKETS VAL

Länsförsäkringar bankapp
Länsförsäkringars bankapp är en bankapp utvecklad med individanpassade funktioner, en “tyck till”-kanal direkt i appen samt tillgång till snabb överblick och statistik över de egna kontona och korten.

Uppdragsgivare: Länsförsäkringar
Design och utveckling: Screen Interaction

Här kan du se vilka som kom på plats 2-10 i Folkets Val

DIGITALA PRODUKTER & TJÄNSTER

Elektron Overbridge
Overbridge är en teknik som möjliggör att analoga instrument hanteras som mjukvaruinstrument. I stället för att utforma en digital imitation av ett fysiskt kontrollbord så är Overbridge en ny visuell upplevelse, utan traditionella rotationshjul och reglage och med mer intuitiva interaktionsmönster. Till exempel representeras frekvenser visuellt och uppdateras i realtid när användaren redigerar.

Producent och uppdragsgivare: Elektron Music Machines MAV AB
Utveckling och design: The Techno Creatives
Ansvarig uppdragsgivare: Jonas Hillman
Technical Director: Jimmy Myhrman
Projektledare: Jon Mårtensson
Executive Creative Director: Emma Rozada
Creative Director: Marte Holmöy
Senior Designer: Noel Braganza, Sergiu Levinta

Motivering
Med Overbridge har tillverkaren lyckats introducera de digitala möjligheterna för analoga instrument med hjälp av design, utan att förlora vare sig känslan eller kvaliteten. Tjänsten tar med fördelarna från ett fysiskt analogt gränssnitt med de digitala möjligheternas fördelar. Detta har resulterat i ett grafiskt spännande intuitivt gränssnitt som går hand i hand med produktens funktion. Overbridge är den ultimata bryggan som för samman det bästa ur den digitala och analoga ljudvärlden.

Spotify Business. Nobody puts music in the corner.
Spotify Business är en streamingtjänst som hjälper butiker, restauranger och hotell att använda musik för att stärka sina varumärken. All musik styrs från en plats, och personalen har möjlighet att finjustera med mobilappen. Urval görs från ett bibliotek av professionella spellistor eller så skräddarsys ett unikt sound.

Producent: Soundtrack Your Brand
Designer: Caitlin Sullivan, Daniel Hilding, Gustav Arnetz, Henrik Engdahl, Martin Tägtström, Niklas Alvarsson, Patrik Axelsson, Samuel Kantala
Creative Director: Joel Brosjö
Utveckling och programmering: Soundtrack Your Brands utvecklingsavdelning

Motivering
Spotify Business tar ett etablerat konsumentbeteende till den kommersiella världen. Spotify Business gör det enklare att ta betalt för kommersiellt använd musik och en möjlighet att ge företag, varumärken och miljöer en skräddarsydd emotionell dimension genom musik och ljud. Gränssnittet är föredömligt neutralt så att det passar in oavsett miljö. Användarvänligt och enkelt i alla steg, från planering och uppspelning till uppdatering. Spotify Business är ett nytt, smart och snyggt sätt att ge varumärken ett eget beat.

 

GRAFISK DESIGN

P5 – Visuell identitet och skyltkoncept
Visuell identitet och skyltkoncept till P5, en utbildnings-, event- och konferensanläggning mitt i Umeå. Alla beståndsdelar är förankrade i varumärkesplattformen och dess brand essence ”Smartare möten”, samt är i total samklang med byggnadens arkitektur – allt för att skapa goda förutsättningar för bra möten och en stark upplevelse av varumärket och platsen. Utifrån de publika flödena i den komplexa rumsligheten på plats finns ett logiskt antal strategiska punkter genom vilka besökaren lätt och ledigt guidas till sin slutdestination.

Uppdragsgivare: Blå Huset Hotell Umeå AB
Designbyrå: Studio With Sweden
Arkitekt: Mattias Lind
Creative Director: Håkan Gustafson

Motivering
Med saklig intuition samspelar och förstärker den visuella identiteten ett rumsligt sammanhang och tillgängliggör platsens olika funktioner. Skyltsystemet tar till vara rummens ytor, som tillsammans med inredningsarkitekturen bildar en dynamisk helhet. En formgivning som visar på den kommunikativa möjligheten i mötet mellan grafisk design och arkitektur.

Unga Klara – Ny visuell identitet
Ny visuell identitet till Unga Klara, den världsledande normkreativa teatern som arbetar undersökande utifrån ett barnperspektiv. Det visuella språket ämnar att spegla verksamheten på ett kaxigt och lekfullt sätt – utan att bli barnsligt.

Uppdragsgivare: Unga Klara
Designbyrå: Studio Parasto Backman
Art Director och grafisk formgivning: Parasto Backman
AD-assistent: Agnes Florin
Typsnittstecknare: Carolina Laudon
Finsnickare: Moa Ott
Fotograf: Emilia Bergmark Jiménez

Motivering
Angeläget och lustfyllt driver den grafiska profilen en dialog med sin samtid. En aldrig stillastående form, där det enskilda hantverket blir en bärande del av helheten. Med en typografi som skapar förutsättningar för en rumslig och framtida upplevelse, blir formen viktig både i uttryck och avsikt.

 

HÅLLBART SAMHÄLLE

Experio Lab
Verksamhet med fokus på patientens bästa väg genom vården. Med design som metod involveras vårdens samtliga aktörer, inklusive patienter och anhöriga, på lika villkor i handfasta projekt inom patientsäkerhet, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar med mera. Resultatet är konkreta förbättringar som ökar patientnyttan men också leder till en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati samt mindre stela arbetssätt.

Uppdragsgivare: Landstinget i Värmland
Medverkande: Teamet på Experio Lab, patienter och närstående som deltagit i projekt, hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Värmland, personal och patienter hos landstingen i Sörmland och Västernorrland, samarbetspartners från akademi, SP/RISE och designbransch.

Motivering:
Experio Lab har skapat en integrerande struktur som ger en långsiktighet i att hitta nya lösningar på gamla problem inom vården. Egna miljöer för designutveckling skapas i ett samarbete mellan designföretag, akademi och landsting med fokus på patienten och des väg genom vården. Designprocessen ger nya värden som ger mer, bättre och mer kostnadseffektiv vård.

 

Mer [*] Östersund
Koncept för tillväxtprogram i Östersunds kommun framtaget av åtta designstudenter från hela Sverige. Konceptets enkelhet skapar ett engagemang för medskapande hos invånare och kommunens medarbetare. Konceptet ska inspirera till nyfikenhet och delaktighet genom att invånarna helt enkelt byter ut stjärnan [*] mot det som de själva vill skapa ”Mer” av.

Uppdragsgivare: Östersunds kommun, Hannele Lanner Johansson, Tobias Lundberg
Konceptdesign: Sommardesignkontoret
Designer: Catalina Ochoa, Nicklas Ekstrand, Johan Ahlbäck, Disa Reuterswärd, Erik Josefsson, Johan Carlsson, Martina Helmersson, Salla Kirjalainen
Handledare: Kristina Ernehed

Motivering
Modet att ta in unga designer för att tillsammans processa fram ett visionsarbete visar på ett engagemang utöver det vanliga hos Östersunds kommun. Det ger kommunen en unik position inom innovativ samhällsutveckling. Att använda kraften i designprocessen ger ett medskapande och en kommunikation som når ut och berör.

 


INDUSTRIDESIGN

Air Smart Spirometer
Spirometer som används tillsammans med en smartphone. Air Smart Spirometer gör spirometri-undersökningar (bedömning av andnings- och lungkapacitet) både enklare att utföra och mindre kostsamma.

Uppdragsgivare: Pond Healthcare Innovation AB
Produktdesign: Pond Innovation & Design AB
Projektledare: Max Ladow
Designansvarig: Fredrik Aidehag
Designer: Nicolas Trudel

Motivering
Ett fint exempel i samtiden på en innovationsprocess som tar avstamp i behovet snarare än i produktionen. Ett sympatiskt alternativ som gör diagnostiken tillgänglig för fler – världen över.

Cederroth First Aid Kit
Första hjälpen-väskor tillgängliga i storlekarna S, M, L och XL. Första hjälpen är viktig och kan ibland innebära skillnaden mellan liv och död. Cederroths innovativa första hjälpen-produkter gör det möjligt för såväl yrkesverksamma som privatpersoner att ge första hjälpen, även utan att ha genomgått en första hjälpen-utbildning sedan tidigare.

Uppdragsgivare: Cederroth av Orkla Care AB
Designbyrå: Veryday
Senior Designer: Anna Carell
Projektledare: Pelle Reinius

Motivering
Alla rätt! Genomtänkt och självklar från första anblick. En design som levererar trygghet och tydlighet när det behövs som mest. Med potential att bli en framtida designklassiker.

 

JURYNS HEDERSPRIS

Design Lab S Pop Up Store

Uppdragsgivare: SKHLM – Design Lab S
Konstnärlig ledare: Samir Alj Fält
Verksamhetsledare: Alicia Donat Magnin

Motivering
Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.

KONSTHANTVERK & HANTVERK

Project Precious Trash
Filmen är en del i Project Precious Trash som är ett projekt om kläder och konsumtion. Med ett ben förankrat i hantverket och folkkonsten och ett stadigt fast i konsumtionskritikens mylla bygger Johanna Törnqvist inte bara ihop tradition och samtid, utan sätter också fingret på värderingen av vår tids material. Hon flirtar med folkdräkten och dess historia men går samtidigt emot den i ett gränsland mellan konsthantverk, slöjd, mode och konst. Johanna Törnqvist hittar i sitt arbete guldkornen i återbruket, i materialet som blivit över. Med hantverksskickligt utförande förvandlar hon det till något förädlat och vackert, ofta med eftertanke.

Textilkonstnär: Johanna Törnqvist
Film: Tomas Björkdal
Foto: Fredrik Sederholm
Text: Frida Arnqvist Engström

Motivering
Johanna Törnqvist använder konsthantverket och sin hantverkskunskap som en plattform för att skapa opinion i frågor som har med större samhälleliga utmaningar att göra. Med omsorg och hjärta förvandlar hon skräp till rent guld. Friktionen mellan materialet och hantverkskunnandet ger projektet friktion och leder till ett inkluderande möte med betraktaren. Hantverk som politik.

utan versaler utan punkt
Installation av små objekt, som är möjliga att bära med sig runt halsen, i fickan, i handen, på tröjan. Meningen med arbetet ligger i utforskandet av de regler vi omges av i vår vardag och som vi lever efter, till exempel alfabetet, pengar, mått, siffror.

Material: Trä, sågat och ibland infärgat
Konstnär: Kajsa Lindberg

Motivering
Kajsa Lindberg utforskar den klassiska smyckegrammatiken i sina objekt. De är respektlösa och respektfulla på samma gång. Vardagsobjekt bryts ner i sina atomer och sätts ihop på ett nytt sätt. Här finns en lågmäld torr humor och en finurlighet som bjuder in betraktaren.

 

LAURITZ KONSTHANTVERKSPRIS

Dancing Dune
Producent: AEO / Porslinsfabriken i Lidköping
Formgivare: Anna Elzer Oscarson

Motivering
Med känslighet inför materialet skapar Anna Elzer Oscarson keramik med personlighet, som väcker nyfikenhet, begär och vilja att beröra. Anna bemästrar spännvidden mellan det förfinade, funktionella och det rustika, mer konstnärliga och kombinerar stor hantverksskicklighet med stark tro på kvalitet och skönhet, föremål skapade för en vackrare vardag. Tillbakablickande, men i allra högsta grad samtida och framtida. En nutida och blivande auktionsklassiker. Ett stort steg i tiden som ger hopp om framtiden.

MODE

Rugged Tech
”Wearable technology” – en sko med inbyggd teknologi som till exempel signalsystem, geografisk spårning, röststyrning kopplad till en smartphone och smarta material som reglerar temperatur för olika väderförhållanden. Skorna kan till exempel guida sin bärare framåt och med hjälp av digital teknik visa vägen, om bäraren exempelvis har en synnedsättning.

Producent: Reschia
Designer: Andrea Reschia
Designassistent: Cecilia Jamil
UX Designer: Hanna Reuterdahl
Art Director: Johan Mott

Motivering
Genom ett formspråk som kännetecknas av en precision i sin design, i kombination med goda materialval, har Reschia utmärkt sig som ett märke med hög modegrad. Skorna kommuniceras dessutom via innovativa samarbeten, vilket placerat märket i oväntade men välkomna sammanhang. Genom sin undersökning av relationen mellan mode och design inom området för skoproduktion, har Reschia bidragit till att fältet för svensk skodesign tydligt expanderat, vilket inte minst deras arbete inom ”wearables” vittnar om.

POC and Forth
Kollektion med kläder, tillbehör och ”wearable technology” för stadscyklister, med fokus på säkerhet.

Producent: POC Sports
POC Founder: Stefan Ytterborn
Senior Manager Apparel: Monica Lindström
Head of Product Development: Oscar Huss
POC Aid: Johan Weman

Motivering
Med en hög känsla för funktion och kvalitet är POCs cyklistprodukter både genomtänkta och modemässiga. Resultatet är en serie hybridprodukter, där mode möter sport. Funktionsmässigt är plaggen innovativa och nyskapande, vilket grundar sig i en gedigen research med syfte att ta fram plagg som underlättar den urbana cyklistens vardag. På så vis utforskar POC samtidigt gränserna för vad som kan definieras som mode, en högst aktuell fråga inom den samtida modevärlden.

 

MÖBLER, INREDNING & TEXTIL

Aesop SOFO Södermalm Stockholm
Butiksinredning inspirerad av arkitekten Gunnar Asplunds kreationer i trä med enkla och naturliga material. Inredningen karaktäriseras av ljusa träslag och böljande väggar som skapar samspel mellan ljus och skuggor.

Material: Trä, läder, mässingsdetaljer, betong
Uppdragsgivare: Aesop
Arkitektkontor: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Arkitekter: Fredric Benesch och Katarina Lundeberg

Motivering
Med organiskt böljande väggar och naturmaterial som trä, mässing och läder har arkitekterna på In Praise of Shadows skapat en inredning som är i absolut samklang med butikens sortiment. Inspirationen kommer till lika delar från Gunnar Asplunds arbete med Skogskyrkogården i Stockholm och från arkitekterna Backström & Reinius teakfasad på byggnaden som inrymmer butiken. Resultatet är en inredning med absolut tonträff i fråga om såväl material som estetik.

Y5
Stolkollektion. Namnet kommer från de fem upp och nervända Y:n som finns i ryggen på stolen.

Material: Alm, svartbets (även tillverkad i ask och ek)
Producent: Hans K – Global Furniture i Skene
Formgivare: Sami Kallio

Motivering
I sitt arbete förenar formgivaren Sami Kallio traditionella snickarmetoder med innovativa tekniker. Trä är hans främsta material, och vittnar om hans engagemang i en miljömässigt hållbar design. Stolen Y5 har sitt ursprung i den skandinaviska designhistorien, men Kallio vänder uppochner på ryggstycket i Hans Wegners välbekanta Y-stol och multiplicerar det till en intrikat mönsterväv med strukturell styrka och formmässig integritet.

 


PRODUKTER & ACCESSOARER


Collection 1 OMMO
En serie matlagnings- och köksredskap i 16 delar, skapad för att både vara enkel, funktionell och rolig att använda. Formen är influerad av internationell design från både öst och väst och produkterna är gjorda av plastmaterial som bakelit och silikon. I den enkla designen hittar man även finurliga multifunktioner, exempelvis ett utdragbart underlägg eller en modulbyggd skål som både kan servera oliver och gömma undan kärnorna. Produkterna passar både stora och små kök och är enkla att rengöra.

Uppdragsgivare: OMMO
Designer: Shane Schneck

Motivering
Enkla och överkomliga bruksföremål med gediget och precist materialval. Taktilitet och osviklig känsla för färg och form i en produkt- och priskategori där designhöjd är sällsynt. Serien visar att materialen inte behöver vara marmor och mässing för att de ska kännas på riktigt. Blandningen av olika plaster – polypropylen, melamin och silikon – används på rätt ställen och till rätt funktion. De fiffiga funktionerna, som det tatamiliknande grytunderlägget med magnetfäste eller olivskålen med behållare för kärnor, visar att formgivaren har haft kul i processen.

 

Salut
Tvåarmad kandelaber formgiven av en levande designlegend. “Jag gillar tanken kring det U-formade, det skapar en vacker symmetri. När jag såg resultatet blev jag så tacksam över att reliefen tecknade så oerhört fint, inte för blankt och inte för matt. Det grova materialet skapar en lagom yta”, säger Signe Persson-Melin själv om produkten.

Material: Återvunnen aluminium
Uppdragsgivare: Byarums Bruk AB
Projektledare: Joel Enhörning
Formgivare: Signe Persson-Melin

Motivering:
Den sakrala formen till trots känns ljusstaken inte traditionell, utan kompromisslöst modern, nästan radikal. Huvudformen är enkel, men komplexiteten återfinns genom att den klassiska tekniken använts på ett sinnrikt sätt. Minimalistisk som idé, men med ett utförande som är allt annat än avskalat – rått obehandlat aluminium gjutet i en mönsterbild som för tankarna till handdragen, extruderad lera där gjutskarven har blivit en del av dekorationen.

 


SVENSKA FÖNSTER-PRISET

Lundnäs
Lundnäs är arkitektens eget sommarhus i Hälsingland, byggt i ruinerna av en gammal granitgrund till en kakelugnsfabrik från sekelskiftet. Huset har glasväggar på tre sidor vilket gör att man från det stora vardagsrummet och köket är helt omsluten av den omgivande naturen. I den bakre delen av huset har granitgrunden byggts på med återvunnet tegel och här ligger sovrum, badrum och teknik. Huset värms med hjälp av den öppna spisen runt vilken luft cirkuleras, sugs ner under betonggolvet och sprids jämnt via en bädd av lättklinkerkulor. Värmen lagras i den tunga betongen och i de massiva väggarna vilket gör att huset kan förbli varmt i veckor även om det står oanvänt. Lundnäs är ett hus där man upplever ljusets skiftningar över dygnet och året. När mörkret sänker sig utanför anpassar sig ögat. Det mörka taket smälter samman med natthimlen. Konstgjord belysning känns överflödig och upplevelsen av att befinna sig i ett gränslöst ute-inne blir påtaglig.

Arkitektkontor: Delin Arkitektkontor
Arkitekt: Buster Delin

Motivering
Likt sina modernistiska föregångare utgör fönstren den arkitektoniska idén i denna byggnad, en förutsättning för den sömlösa kopplingen mellan sjö och golv, mellan skog och vägg. Byggnadens stora fönster fungerar som tavelramar. Den lilla sommarbostaden intar en självklar plats i landskapet, lutad mot ruinen av en gammal ekonomibyggnad i den bakre privata delen och med utblickar åt tre håll riktade mot vattenlinjen och grönskan. Ett nätt projekt med god detaljgrad, optimal planlösning, låg profil och hög upplevelsefaktor.

TJÄNSTEDESIGN

Länsförsäkringar bankapp
Länsförsäkringars bankapp är en bankapp utvecklad med individanpassade funktioner, en “tyck till”-kanal direkt i appen samt tillgång till snabb överblick och statistik över de egna kontona och korten.

Uppdragsgivare: Länsförsäkringar
Design och utveckling: Screen Interaction

Motivering
Att ha kontroll på den egna ekonomin är en grundförutsättning för att känna trygghet. Med tydlig förankring i kundbehov har Länsförsäkringar utvecklat en tjänst med hög tillgänglighet. Tjänsten stimulerar sparande, hjälper till att ge en överblick över konsumtionen och innebär en avsevärd förenkling av vardagen. Nu kan Länsförsäkringars kunder genomföra sina bankärenden oberoende av plats, medium och kanal.

Möjlighet att boka tid via e-leg
Tjänsten har utvecklats som ett steg i att öka förtroendet för Arbetsförmedlingen. Tillsammans med arbetssökande och arbetsförmedlare på tre AF-kontor runtom i Sverige utkristalliserades efterfrågan att kunna boka tid, planera och förbereda det första mötet hos Arbetsförmedlingen – ett möte som visade sig vara en stor utmaning för både arbetssökare och arbetsförmedlare i kontakten med myndigheten. Med coachning från Transformator Design utvecklades systemstödet och ett nytt arbetssätt.

Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen
Servicedesign: Transformator Design
Projektledare: Caroline Enevold
Verksamhetsutvecklare: Jonas Ronnheden
Coachning: Sophie Andersson

Motivering
Något som länge borde ha varit en självklarhet är nu verklighet genom ett genuint designarbete med kundinsikter som bas. Med hjälp av det nya bokningssystemet respekteras både den arbetssökandes och förmedlarens tid och kompetens. Inskrivningsmötenas kvalitet har höjts och som resultat är 9 av 10 mycket nöjda! Äntligen är det lika enkelt att boka ett första möte på Arbetsförmedlingen som man tänker sig att det borde vara.

#design_s #svenskform


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se