Premierade ARKITEKTUR

Tillfällig Saluhall Östermalmstorg
Temporär byggnad under ombyggnationen av Östermalms Saluhall. Byggnaden har en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och senare demontera, vilket också skapar möjlighet att återanvända hallen på en annan plats. Att använda trä som material har flera fördelar, i detta fall spelade dess lätta vikt störst roll med tanke på de svåra markförhållandena på torget. Det är också förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. Den övre delen av saluhallen är helt klädd i en semitransparent kanaplast som släpper in mycket dagsljus och lyser upp som en lykta på kvällen.

Uppdragsgivare: Stockholms Stad, Fastighetskontoret
Arkitektkontor: Tengbom
Arkitekter: Johan Cederlöf, Karin Löfgren, Mark Humphreys

Motivering
Imponerande i sin pragmatiska klarhet, informerad av de enklaste materialbesluten där fabriksmåtten underlättar för både återvinning och återbruk. Stockholms Stad kan stå stolt som beställare bakom denna tillfälliga byggnad som trots sitt pragmatiska uttryck har blivit en plats som invånarna tagit till sitt hjärta. Hallen är självklar i sin påtagliga närvaro: som inomhustorg, som genväg, lunchställe, nattlykta, reflektionsyta, gågata och handelsplats. En extrem bruksbyggnad präglad av ”just enough”-tänkande, till låns under ett par år: En gäst som förgyller tillställningen, men som har vett att gå hem i tid.

5-tillfallig_saluhall_ostermalmstorg

Villa Skuru
Privat bostad. Den enkla byggnadsvolymen har fått ett rikt uttryck genom en tektonisk indelning av fasaden i tydliga kraftfulla byggnadsdelar. Indelningen ligger i bearbetningen av putsytan med livskillnader, strukturvariationer och skuggfogar. Konstruktionen består av murade lecablock. Att det arkitektoniska uttrycket antyder en mer förfinad konstruktion än den faktiska är något vi känner igen från arkitekturhistorien, t ex i alla de putsade timmerhus som försöker se ut som ädla stenhus. Interiören är putsad i väggar och tak, medan golvet är slipad betong. Huvuddelen av huset utgörs av ett rum som rymmer två funktioner som är centrala för beställaren; träning och matlagning, och vid behov kan hela rummet användas till respektive aktivitet.

Arkitektkontor: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Arkitekter: Andreas Hiller, Samuel Lundberg, Andreas Hermansson

Motivering
Denna privatvilla slungar oss ut i en tidlös rymd, där både pompejansk villa-arkitektur och samtida elementbyggnad är närvarande. Projektet förefaller ha färdats längs en rät linje utan att avvika från de bärande idéerna. Dess arkaiska karaktär ger byggnaden både detaljgrad och tektonisk begriplighet. Villan rymmer motstridiga kvaliteter; den är både monumental och lågmäld, storslagen och småskalig, tung och lätt, pedagogisk och komplex. Byggnaden ingår i ett kraftfullt växelspel med sin omgivning.

6-villa_skuru


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se