Premierade GRAFISK DESIGN

P5 – Visuell identitet och skyltkoncept
Visuell identitet och skyltkoncept till P5, en utbildnings-, event- och konferensanläggning mitt i Umeå. Alla beståndsdelar är förankrade i varumärkesplattformen och dess brand essence ”Smartare möten”, samt är i total samklang med byggnadens arkitektur – allt för att skapa goda förutsättningar för bra möten och en stark upplevelse av varumärket och platsen. Utifrån de publika flödena i den komplexa rumsligheten på plats finns ett logiskt antal strategiska punkter genom vilka besökaren lätt och ledigt guidas till sin slutdestination.

Uppdragsgivare: Blå Huset Hotell Umeå AB
Designbyrå: Studio With Sweden
Arkitekt: Mattias Lind
Creative Director: Håkan Gustafson

Motivering
Med saklig intuition samspelar och förstärker den visuella identiteten ett rumsligt sammanhang och tillgängliggör platsens olika funktioner. Skyltsystemet tar till vara rummens ytor, som tillsammans med inredningsarkitekturen bildar en dynamisk helhet. En formgivning som visar på den kommunikativa möjligheten i mötet mellan grafisk design och arkitektur.

13-p5-kopia

 

Unga Klara – Ny visuell identitet
Ny visuell identitet till Unga Klara, den världsledande normkreativa teatern som arbetar undersökande utifrån ett barnperspektiv. Det visuella språket ämnar att spegla verksamheten på ett kaxigt och lekfullt sätt – utan att bli barnsligt.

Uppdragsgivare: Unga Klara
Designbyrå: Studio Parasto Backman
Art Director och grafisk formgivning: Parasto Backman
AD-assistent: Agnes Florin
Typsnittstecknare: Carolina Laudon
Finsnickare: Moa Ott
Fotograf: Emilia Bergmark Jiménez

Motivering
Angeläget och lustfyllt driver den grafiska profilen en dialog med sin samtid. En aldrig stillastående form, där det enskilda hantverket blir en bärande del av helheten. Med en typografi som skapar förutsättningar för en rumslig och framtida upplevelse, blir formen viktig både i uttryck och avsikt.

14-unga_klara


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se