Premierade HÅLLBART SAMHÄLLE

Experio Lab
Verksamhet med fokus på patientens bästa väg genom vården. Med design som metod involveras vårdens samtliga aktörer, inklusive patienter och anhöriga, på lika villkor i handfasta projekt inom patientsäkerhet, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar med mera. Resultatet är konkreta förbättringar som ökar patientnyttan men också leder till en kulturförändring med mer nyfikenhet, mod och empati samt mindre stela arbetssätt.

Uppdragsgivare: Landstinget i Värmland
Medverkande: Teamet på Experio Lab, patienter och närstående som deltagit i projekt, hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Värmland, personal och patienter hos landstingen i Sörmland och Västernorrland, samarbetspartners från akademi, SP/RISE och designbransch.

Motivering:
Experio Lab har skapat en integrerande struktur som ger en långsiktighet i att hitta nya lösningar på gamla problem inom vården. Egna miljöer för designutveckling skapas i ett samarbete mellan designföretag, akademi och landsting med fokus på patienten och des väg genom vården. Designprocessen ger nya värden som ger mer, bättre och mer kostnadseffektiv vård.

18-experio_lab

 

Mer [*] Östersund
Koncept för tillväxtprogram i Östersunds kommun framtaget av åtta designstudenter från hela Sverige. Konceptets enkelhet skapar ett engagemang för medskapande hos invånare och kommunens medarbetare. Konceptet ska inspirera till nyfikenhet och delaktighet genom att invånarna helt enkelt byter ut stjärnan [*] mot det som de själva vill skapa ”Mer” av.

Uppdragsgivare: Östersunds kommun, Hannele Lanner Johansson, Tobias Lundberg
Konceptdesign: Sommardesignkontoret
Designer: Catalina Ochoa, Nicklas Ekstrand, Johan Ahlbäck, Disa Reuterswärd, Erik Josefsson, Johan Carlsson, Martina Helmersson, Salla Kirjalainen
Handledare: Kristina Ernehed

Motivering
Modet att ta in unga designer för att tillsammans processa fram ett visionsarbete visar på ett engagemang utöver det vanliga hos Östersunds kommun. Det ger kommunen en unik position inom innovativ samhällsutveckling. Att använda kraften i designprocessen ger ett medskapande och en kommunikation som når ut och berör.

19-mer_ostersund


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se