Premierad JURYNS HEDERSPRIS

Design Lab S Pop Up Store

Uppdragsgivare: SKHLM – Design Lab S
Konstnärlig ledare: Samir Alj Fält
Verksamhetsledare: Alicia Donat Magnin

Motivering
Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.

16431