Premierad SVENSKA FÖNSTER-PRISET

Lundnäs
Lundnäs är arkitektens eget sommarhus i Hälsingland, byggt i ruinerna av en gammal granitgrund till en kakelugnsfabrik från sekelskiftet. Huset har glasväggar på tre sidor vilket gör att man från det stora vardagsrummet och köket är helt omsluten av den omgivande naturen. I den bakre delen av huset har granitgrunden byggts på med återvunnet tegel och här ligger sovrum, badrum och teknik. Huset värms med hjälp av den öppna spisen runt vilken luft cirkuleras, sugs ner under betonggolvet och sprids jämnt via en bädd av lättklinkerkulor. Värmen lagras i den tunga betongen och i de massiva väggarna vilket gör att huset kan förbli varmt i veckor även om det står oanvänt. Lundnäs är ett hus där man upplever ljusets skiftningar över dygnet och året. När mörkret sänker sig utanför anpassar sig ögat. Det mörka taket smälter samman med natthimlen. Konstgjord belysning känns överflödig och upplevelsen av att befinna sig i ett gränslöst ute-inne blir påtaglig.

Arkitektkontor: Delin Arkitektkontor
Arkitekt: Buster Delin

Motivering
Likt sina modernistiska föregångare utgör fönstren den arkitektoniska idén i denna byggnad, en förutsättning för den sömlösa kopplingen mellan sjö och golv, mellan skog och vägg. Byggnadens stora fönster fungerar som tavelramar. Den lilla sommarbostaden intar en självklar plats i landskapet, lutad mot ruinen av en gammal ekonomibyggnad i den bakre privata delen och med utblickar åt tre håll riktade mot vattenlinjen och grönskan. Ett nätt projekt med god detaljgrad, optimal planlösning, låg profil och hög upplevelsefaktor.

37-lundnas_svenska_fonster


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se