Svensk Form

Svensk Form är en aktiv ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja form, design och arkitektur, både nationellt och internationellt.
Det gör vi genom vår egen verksamhet – ett brett och diskuterande program, två stora utmärkelser, årliga utlandssatsningar och tillgängliggörande av vår designhistoria – och genom att vara med i olika samarbeten. Vi vill belysa de möjligheter som design innebär för individen, kulturen, näringslivet och samhället i stort och vi vill sprida kunskap om att design bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Unga formgivare och designstudenter är vår viktigaste målgrupp men vi vänder oss till alla verksamma inom design- och arkitekturbranschen, och till den stora allmänhet som är intresserad av våra frågor. Vi når människor över hela landet och samarbetar aktivt med många företag, organisationer och enskilda utövare. Tillsammans driver vi de frågor som engagerar inom formgivning, design, arkitektur, hantverk, mode, designutbildning och hållbarhet.