Design S

Föreningen Svensk Form har sedan 2006 drivit Design S, en designutmärkelse som lyft fram och premierat framgångsrik design och kreativa problemlösningar inom ett stort fält av designområdet, för produkter såväl tjänster. I år är första gången som kategorier införts i tävlingen. Detta för att skapa bättre förutsättningar för de som deltar och en annan möjlighet för juryn att göra analys och debattera kring värden som enar bidrag i olika styrkor och utmaningar.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram kvalitetsaspekter och designmetoder som leder till utveckling av mer hållbara produkter, utmärkelsen visar också på den förmåga svensk design har för att förbättra villkor för människor, företag och organisationer. Med kategoriindelning blir det också mer tydligt att se exempelvis estetiska värden som är betydelsefulla för bidraget eller kanske tekniskt designade lösningar som givit avtryck i sin värld. Det svenska designområdet är omfattande, högkvalitativt och fullt av innovationer på många plan. Design S vill verka för att profilera svensk designs status och marknad nationellt såväl internationellt.

Vem får delta?
Design S är öppen för professionella designer, producenter, organisationer och konsulter som använt designkompetens för att lösa ett problem. Någon i teamet ska ha svensk anknytning.

Bidrag som anmäls ska ha marknadslanserats eller gått i produktion efter 1 januari 2012 och får inte skickats in till Design S tidigare. Bidragslämnaren ansvarar för att samtliga berörda omnämnda i beskrivningen vet att produkten är anmäld, samt vidarebefordrar all information till dem. Vinnare av utmärkelsen är såväl designer som producerande företag.

Varför delta?
Att delta i Design S innebär chansen att premieras med ett ”S”, att hamna under luppen av våra svenska och internationella jurymedlemmar, att exponeras i pressammanhang och delta i aktiviteter både i Sverige och utomlands.

Som vinnare eller nominerad får du skriftliga utlåtanden av juryn att använda i kommunikation och marknadsföring, som en kvalitetsmärkning.

Bidragen som vunnit och nominerats presenteras i katalogen som trycks för varje års upplaga av Design S. Denna används sedan under året på mässor och evenemang som Svensk Form deltar i utomlands och i Sverige.

De vinnande och nominerade bidragen visas i utställningen Design S 2014-2016 på Arkitektur- och Designcentrum 26 november 2014-11 januari 2015.

Turné
Under året vill Svensk Form göra DesignDagar och nedslag på viktiga platser i landet och internationellt. Vi kommer inte turnera en traditionell utställning med alla produkter, utan istället uppmärksamma vinnare genom filmer, personliga möten, workshops, seminarier, eller liknande under evenemang som Design S och Svensk Form anordnar under 2015 och 2016.

Som deltagare i Design S får du automatiskt möjlighet att lägga upp din profil och varumärke på swedishdesign.org, ett nätverk och marknadsplats för svensk design.

Prisceremoni 26 november
Onsdagen den 26 november delas utmärkelserna ut på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. I närvaron av svensk och internationell jury hedras de bidragen som valts ut att få ”S”. På plats ställs alla nominerade ut i en utställning som visas till början av januari.

Vinnarna av Ung Svensk Form hedras även på DesignDagen. Båda prisceremonierna ingår i programmet denna temadag.

Under dagen håller Design S olika workshops och föreläsningar, samtal och spännande möten, som upptakt till den stundande prisceremonin. Mer information om detta program kommer här på webben och via nyhetsbrev, registrera för nyhetsbrev här

 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se