Design S 2012

Den svenska nationella designutmärkelsen Design S premierar vartannat år de bästa exemplen på svensk design. Bland närmare 220 anmälda bidrag har 35 nominerats av en namnkunnig jury som leds av Jakob Lind, VD kommunikations- och designbyrån Futurniture. Tio av dem premierades med Design S och ytterligare tre med Hedersomnämnande.

– Utmärkelsen Design S ger en ögonblicksbild av läget i svensk design. Antalet bidrag till 2012 års tävling är 10% större än tidigare vilket visar att utmärkelsen har börjat etablera sig ordentligt. Bredden på bidragen är omfattande: möbler, lampor, båtar, sjukhusteknik, hjälmar, vaser, appar, affischer, grafiska designprogram, musikinstrument, grillar, gravstenar och inredningen av en tågstation är bara ett axplock. Antalet områden där design är en viktig värdefaktor tycks öka konstant. Design S saknar kategorier och alla bidrag ställs mot varandra. Så juryns arbetsuppgift är mycket komplex. I år har gestaltningsfrågorna getts extra stor vikt, även om andra kriterier som funktion, affärsnytta och hållbarhet också bedöms. Skönhet, elegans  och visuell attraktion är evigt viktiga mervärden i bra design. Säger juryns ordförande Jakob Lind.

Att vinna eller nomineras till utmärkelsen Design S innebär följande.

Vinnare

Vinnarna får ett skriftligt utlåtande av juryn som de kan använda i sin kommunikation och marknadsföring. De får ett skulpturalt S och ett inramat diplom. Vinnarna får möjlighet att använda sig av kvalitetsmärkningen ”Design S”, som visar att företaget strategiskt arbetar med design inom produkt- och affärsutveckling.

Vinnarna presenteras med produkt i utställningen ”Design S 2012–2014” som åker på turné och besöker städer i Sverige och utomlands. Vinnarens produkt presenteras i utställningskatalogen och i samband med turnén ges möjlighet att medverka vid seminarier och workshops. Vinnarna presenteras i pressmeddelande 21 november.

Nominerade

De nominerade kan använda sig av märkningen ”Nominerade till Design S” i sin kommunikation – de får ett skriftligt utlåtande av juryn och ett inramat diplom vid utmärkelseceremonin. Deras bidrag ingår i den turnerande utställningen Design S och finns förstås med i utställningskatalogen. De nominerade presenteras i pressmeddelande 5 oktober.

 

Don´t Stop the Motion 2012
Vinnarna och de nominerade bidragen presenteras i en utställning som turnerar i Sverige och internationellt.


I samband med Swedish Design Awards arrangerade Svensk Form en heldag på Fotografiska i Stockholm med temat: New Makers and Doers. Under kvällens festliga prisceremoni tillkännagavs de nominerade stipendiaterna i Ung Svensk Form. Handelsminister Ewa Björling presenterade de bidrag som premierats i årets Design S. Kvällen avslutades med vernissage och stjärnspäckat mingel.


Såga, planhyvla, hyvla, fräsa, såga, fräsa, såga, limma, slipa, spackla, slipa, grundmåla, slipa, lacka, slipa, klarlacka, torka. 


Vad utmärker årets bidrag? Går det att skönja någon trend? Och vad betyder Design S år 2012? Juryns ordförande Jakob Lind besvarar dessa och andra frågor. Jakob Lind är en av grundarna av kommunikationsbyrån Futurniture och är nu för tredje gången engagerad i arbetet med Design S – år 2008 var han jurymedlem och två år senare axlade han för första gången rollen som juryns ordförande.

Som kommunikations- och designstrateg har Jakob Lind ett särskilt intresse för Sverigebilden utomlands och var kreativt ansvarig för den svenska utställningen på World Expo i Shanghai 2010. Han är bland annat kommunikationsrådgivare åt IKEA, regeringskansliet och Exportrådet och arbetar idag med bilden av matlandet Sverige.

 


Sala. Sigtuna. SoFo. Stockholm. Strängnäs. Sundbyberg. Sundsvall. Säffle. Söderköping.  Sverige är fullt av S.

 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se