Kategorier Design S

I år innefattar Design S 14 kategorier och tre specialpriser. Samma bidrag går att anmäla i flera kategorier. I kategorierna väljs upp till fyra nominerade och en vinnare. Nedan finner du de generella bedömningskriterierna. Notera att vissa kategorier även har specifika kriterier som du finner under varje kategorier i rullgardinen här ovan.

Generella Bedömningskriterier

Dessa kriterier appliceras i helhetsbedömningen. Under varje kategoriförklaring hittar du även specifika kriterier för just den kategorin.

Emotionell och estetisk kvalitet

Ett centralt kriterium i bedömningen är den emotionella och estetiska kvaliteten. Att bidraget, oavsett begränsningar och process, skapar en unik och stark upplevelse, som berör mottagaren. Bedömning görs av gestaltning, utförande och helhet.

Funktion

Vad var problemet och hur bidrar designlösningen till förbättrad funktion? Hur uppfylls användarnyttan? Vilka tekniska och ergonomiska lösningar har gjorts?

Affärsnytta/lönsamhet

Hur bidrar designlösningen till affärsnyttan? T ex ökad försäljning eller marknadsutbredning, lägre kostnader eller utveckling av en bransch.

Kommunikation

Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? T ex ger mervärde, förstärker en identitet, förflyttar varumärket, förmedlar ett budskap, bildar opinion och engagerar den önskade målgruppen.

Hållbarhet

Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling? T ex ur tillgänglighets-, miljömässig, social, ekonomisk och/eller kvalitetsmässiga aspekter.