Lauritz.com

Lauritz.com står bakom detta pris och vinnaren får en S-utmärkelse och en prischeck på 20 000 SEK.

Syftet med Lauritz konsthantverkspris är att premiera en spektakulär formgivare som står ut med sin unika design- vision, sin känsla för gediget hantverk och sitt kvalitets- medvetna materialval. Formgivaren bidrar både på ett nyskapande och hållbart sätt till den svenska designscenen med kreationer som har potential att attrahera också fram- tidens konsumenter på auktion om 25+ år, och därmed skapa glädje i flera generationers vardag och hem.

Lauritz.com ser en stark och självklar partner i Svensk Form och Design S – Swedish Design Awards. Fundamentet för vårt långsiktiga samarbete utgörs av en gemensam passion för formgivning samt en gemensam vilja att främja innova- tion och kvalitet. Som Nordens största auktionshus strävar

Lauritz.com efter att inspirera kunder med ett mångfaldigt auktionsutbud och samtidigt bidra till en ökad medvetenhet kring hållbar konsumtion och inredning. Detta sker genom att uppmuntra fler att sälja och köpa design, antikt och kuriosa på auktion, som tål decennier eller till och med århundraden av användning.

Tillsammans med Svensk Forms kunskap och engagemang vill vi stödja lokal formgivning och lokal produktion med stor hantverksskicklighet och hög kvalitet. Genom samarbetet med Design S – Swedish Design Awards ser vi också en möj- lighet att identifiera nya, framtida designklassiker, som över tid bibehåller ett högt attraktionsvärde i auktionsvärlden.

Lauritz.com