2020-05-11

2020 är inget vanligt år!

Men Sveriges bredaste designutmärkelse fortsätter att premiera design som förändrar världen.

2020 är inget vanligt år

I februari öppnade vi anmälan till årets omgång av vår utmärkelse Design S – Swedish Design Awards. Tiden sedan dess har till stor del varit präglad av coronapandemin.

Vi förstår att rådande läge har påverkat både designutövare och företag på flera fronter, men vi ser också att Design S nu är viktigare än någonsin genom att uppmärksamma bra svensk design.

Pandemin har inte bara inneburit problem utan även bidragit till kreativitet och nytänkande, där flera nya tjänster och problemlösningar har sprungit ur krisen. Har du kanske tagit fram en av dessa? Eller har något av dina tidigare projekt aktualiserats i och med den rådande situationen? Lyft dina goda exempel och anmäl dem till Design S 2020.

Det är heller inte bara 2020 som räknas! Design S tar även emot bidrag från 2018 och 2019.