Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse.

Utmärkelsen drivs av Svensk Form och riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Design S – Swedish Design Awards samarbetar med flera branschorganisationer som tillsammans med Svensk Form och juryordförande Lisa Lindström tar fram juryn och bidrar till prisets enorma bredd inom flertalet designdiscipliner.

Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år. Design S startade 2006 och gick dessförinnan under namnet Utmärkt Svensk Form mellan 1983–2002.

2023 fyller utmärkelsen 40 år, vilket vi firar genom att för första gången ta klivet bortom huvudstadens horisont. I maj delas priset ut i Umeå, en stad som inte bara är hemort för årets båda huvudsamarbetspartners Balticgruppen och Design by Umeå utan även för Designhögskolan – den världstopprankade designutbildningen vid Umeå universitet.

Tävlingen tjänar många syften: dels som en konkret utgångspunkt för diskussioner om design, hållbarhet och innovation, men också som en inspiration för näringsliv och offentliga beslutsfattare att använda design för att öka tillväxt, konkurrenskraft och välfärd.

Partnergrupp Design S 2023

Design S – Swedish Design Awards 2023 presenteras tillsammans med Balticgruppen och Design by Umeå. Utmärkelsen genomförs i samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet, RISE och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) samt med stöd av Polestar och Tarkett.

Huvudsamarbetspartner: Balticgruppen, Design by Umeå
Partner: Designhögskolan vid Umeå universitet, RISE, SVID 
Partner/sponsor: Polestar och Tarkett

Design S 2023 projektgrupp på Svensk Form

VD: Mats Widbom
Projektledare: Niklas Arnegren
Kommunikation: Elin Seittu
Försäljningschef: Jan Östvold
Ekonomichef: Anneli Wardell
Projektassistent: Viktor Ärlemalm