Vinnare 2023: Arkitektur

Wisdome Stockholm
(Elding Oscarson)

Tillbyggnaden på Tekniska museet rymmer en visualiseringsdom, ett sfäriskt rum där visualiseringsteknik ger en om­slutande ljud- och bildupplevelse, jämte café och utställningshall. En lika spektakulär som rationell träkonstruktion lyfter fram domen som självklar fokuspunkt. Byggnaden väver ihop museets funktioner kring den idag outnyttjade innergården, och trots att domfunktionen är hög är tilläg­get inkännande mot den välvda hall och lägre bebyggelse som definierar gårdsrummet.

Juryns motivering
En träkonstruktion med urverksmässig hantverksprecision landar som en mjuk filt över en ny mötesplats i staden, och visar att Tekniska museet inte bara rymmer den teknologiska historien utan även den innovativa framtiden. I Elding Oscarsons dubbelkrökta tak i Wisdome sammanförs träbyggandets spetstekniker och skapar arkitektur där rumsupplevelsen och kunskapslyftet går hand i hand.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Design for Systemic Transformation

tomorrow will be here.ANON
(Jenny Grettve)

En offentlig mötesplats och konsthall i Malmö där både medborgare, beslutsfattare och experter med fokus på framtid och ekonomi kan diskutera hållbara städer ur många breda perspektiv. För att inspirera till meningsfulla dialoger visas konstinstallationer av internationella konstnärer som berör framtid, hopp och ekonomi. Konst är ett område som inte utforskas tillräckligt inom systemförändring och som kan inspirera till nytänkande för att skapa en bättre framtid.

Juryns motivering
Den publika mötesplatsen och galleriet tomorrow will be here.ANON använder estetik som en hävstång för att sätta i gång och göra samhällsdebatten hållbar på en offentlig plats. Med hjälp av skönhet, kreativitet och fantasi skapas ett lokalt engagemang kring komplexa utmaningar. Det är ett projekt med stor potential som kan ge inspiration till liknande satsningar landet runt.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Digitala produkter och tjänster

Mojo Home Kit
(EY Doberman)

En miljard människor förväntas möta infertilitet år 2050. 50% är spermierelaterad, och många män är inte medvetna om det. Mojo är ett fertilitetstest som kan göras i hemmet, och som sedan diskret och säkert skickas iväg till labb för analys med hjälp av Mojos AI-teknik. Förpackningen är ett vackert paket med värmeisolering som håller spermier vid liv från hemmet till labbet.

Juryns motivering
Fertilitetstestet Mojo använder pricksäker humor och inkluderande design för att sänka tröskeln till manlig reproduktionshälsa. Hemtestet gör det möjligt för män att analysera sina spermier från hemmet. Mojo kommer att bidra till en positiv utveckling av social hållbarhet genom utvecklingen av vård i hemmiljö – och på sikt en mer jämställd fertilitetsvård.

Visa arbetsgruppen

Vinnare 2023: Grafisk design

Sedir: Processen
(Open Studio)

Sedir lagar mat på Instagram. I en tydlig och lättföljd process delar han med sig av både re­cept och matfilosofi. Genom en kokbok, en matbutik (som säljer varorna som behövs för att laga recepten i boken) och en restaurang (som serverar recepten) klev hans matlagning ut ur internet och hela vägen fram till hans följares smaklökar.

Juryns motivering
Sedir: Processen är en kokbok som vågar luta sig tungt mot grafisk design. Men trots sin starka form är den en bok för köksbordet snarare än soffbordet. I den stora mängden kokböcker står den ut. Konventionell nog för att vara användbar. Experimentell nog för att ta plats.

Visa arbetsgruppen

Vinnare 2023: Industri- och produktdesign B2B

Åik :work
(CAKE)

CAKE är ett svenskt företag som designar, utvecklar och tillverkar elektriska fordon. Åik är framtidens elcykel, ett lätt och smidigt fordon med mycket styrka. Med en stark motor som erbjuder 100 Nm och en kapacitet att lasta upp till 200kg är Åik unik på marknaden. Med hjälp av Åiken kan nu bland annat hantverkare använda fordonet i storstäder, istället för att köra bil. De slipper då köer, parkerings- och tullavgifter och bensin – så klart ett bättre alternativ för vår miljö.

Juryns motivering
CAKEs elcykel Åik är en värdig och hållbar arbetsplats både för gig-arbetaren och för den som åker bakom. Återigen visar CAKE hur man jobbar vidare på ett intelligent och etablerat designtänk med både miljö och brukare i centrum.

Visa arbetsgruppen

Vinnare 2023: Industri- och produktdesign B2C

Luna
(Harvest Moon)

Luna är en vattenfri komposttoalett med en innovativ lösning för återvinning av mänsklig avföring. Genom att integrera Bokashi-kompostering och en urinpump förvandlas avföring på smidigt sätt till organisk jord och gödningsmedel. En mjuk och varm sits i trä, elektroniskt styrd lucka, automatiskt roterande behållare och beröringsfri avföringshantering gör det lätt för även de mest känsliga att bli fullt cirkulära.

Juryns motivering
Genom att erbjuda en innovativ lösning för återvinning av mänsklig avföring möjliggör Luna en cirkulär livsstil där ingenting går till spillo. Detta ser vi som det första steget mot att göra det mänskliga avfallet till en nyttoprodukt i stället för en belastning på miljön.

Visa arbetsgruppen

Vinnare 2023: Inredningsarkitektur

Fotograf: Andrew Meredith

ARC Club Camberwell
(Studio Caro Lundin)

ARC Club Camberwell är en community och co-working hub utanför London med ett inkluderande, ödmjukt och inspirerande koncept för människor som vill kunna arbeta professionellt nära sina hem. Studio Caro Lundin såg en möjlighet i att förädla en tom och utblåst lokal, skapa en spännande arbetsplats samt blåsa liv i ett kvarter utanför stadskärnan. Med en ytterst tight budget har de valt att fokusera på det som betyder mest för användarna.

Juryns motivering
Ett initiativ där en tom byggnad omvandlats till en miljö som lever över dygnet. Med begränsad tidplan och budget och enkla grepp skapar Studio Caro Lundins inredningsarkitektur i denna lokala mötesplats utanför London tilltalande rumsligheter med subtila formförskjutningar i höjd, volym, material och färg. Här möts grannskapet för arbete nära bostaden och för fritidsaktiviteter över generationsgränser.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Konsthantverk

Parallella rum
(Lies-Marie Hoffmann)

Parallella rum är en reflektion om Ulleråkers kulturarv som mentalsjukhus i form av en konstnär­lig platsgestaltning. Det konstruktiva från hantverket blir en metod och skapar en kontemplativ skulptur. Vi kan gå till Parallella rum för att sitta ner en stund på någon av bänkarna och reflektera över tiden. I vanliga fall räknar vi med tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Med konstverket lägger konstnären till en fjärde dimension – tid.

Juryns motivering
Lies-Marie Hoffmann tilldelas utmärkelsen Design S för sin konstnärliga gestaltning Parallella rum i Ulleråkers gamla Hospitalpark. På ett varsamt sätt gestaltar hon platsens komplicerade historia och ger besökaren en möjlighet till kontemplation. Genom att återanvända lokala material från parkens trädgårdar i kombination med ett gediget hantverkskunnande länkar hon fint samman platsens historia med vår samtid.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Ljus och belysning

Gubbängens fördelningsstation
(Sweco)

Gubbängens nya fördelningsstation är en del av kraftnätets utökade kapacitet när Stockholms söderort byggs ut. I nära samarbete mellan arkitekt och ljusdesigner har byggnadens perforera­de fasad utformats med en stark intention för såväl social och ekonomisk hållbarhet som skönhetsvärde och stadsbyggnadskvalitet. Fasa­dernas glödande karaktär gör det lättare att orientera sig i området, där byggnaden utgör ett förtroendeingivande och trygghetsskapande inslag.

Juryns motivering
Inkluderande design i en vackert gestaltad funktionsbyggnad. Med sin lysande fasad skapar Swecos ställverk i Gubbängen en tryggare stadsmiljö. En belysningsarmatur i det offentliga rummet som alla kan ta del av.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Möbler

Viaduct
(Anki Gneib / Nola)

Bänken Viaduct, designad av Anki Gneib, har former inspirerade av romerska akvedukter och viadukter. Bänken består av sektioner som tillsammans bygger upp en stark arkitektonisk närvaro med sina karaktäristiska valv. Den har ett starkt visuellt och samtidigt vilsamt uttryck. Träbänken är tillverkad i tvärlaminerat virke, med enbart restprodukter från byggnadsindustrin (spillmaterialet från CLT-paneler för fönster och dörrar).

Juryns motivering
Hur kan vi skapa nya produkter av ratade material? Anki Gneibs enkla men samtidigt sofistikerade bänk av överskottsmaterial från byggelement i korslaminerat trä är svaret. Formspråket utgår från antikens viadukter, en arketypisk form som här ”upcyclas” i form av en robust, modulär träbänk som tål en tuff användning i både ute- och innemiljöer.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Textil

From Waste to Wonder
(Beskow von Post)

Under 2022 fick Beskow von Post ta emot fem ton kasserade arbetsplagg från Elis Textilservice. Avlagda byxor blev sedan nya upcyclade jackor till säljarna hos Elis – en unisex overshirt, praktisk och tidlös, mitt i tiden. Jackan är en naturlig ingång för säljarna att prata om företagets hållbarhetsarbete. Varje jacka är gjord av ca fem par arbetsbyxor som annars skulle kasseras.

Juryns motivering
Vi människor behöver minska vårt fotavtryck på planeten. Ett viktigt steg är att minska förbrukningen och använda det vi redan har. Designduon Beskow von Posts jacka From Waste to Wonder är tillverkad av kasserade arbetskläder, och visar hur man kan kombinera en modern och hållbar affärsmodell med ett estetiskt tilltalande uttryck, funktion och lång livslängd. Produkten i sig förmedlar ett tydligt budskap, ägaren känner stolthet och kan sprida kunskapen vidare.

Visa arbetsgruppen


Vinnare 2023: Tjänstedesign

När är det min tur?
(Södersjukhuset)

Varje år passerar strax under 100.000 patienter genom Södersjukhusets akutmottagning. Otydlighet och bristande information skapade tidigare en känsla av brist på kontroll hos patien­ter och närstående. Genom en djupare förståelse för oron har Södersjukhuset designat om patientupplevelsen och genomfört ett kulturarbete för att öka trygghet och välmående på akuten.

Juryns motivering
Har du varit på akuten, trött, rädd och hungrig utan att veta när, om eller hur du kommer att få vård? Tillsammans med patienter och medarbetare har innovationsteamet på Södersjukhuset skapat en mer trygg och transparent vistelse på Södersjukhusets akutmottagning där personalen ser till hela människans behov. När är det min tur? har skapat stort värde både genom ökad patientsäkerhet, tryggare patienter och ökade förutsättningar för personalen att fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter.

Visa arbetsgruppen