Om årets prissatyett

S:et är tredimensionellt med en bestämd form och dimension. Materialet skiftar från år till annat.

Årets S är gjutjärn genom handformning. Sverige har en lång tradition av gjutjärnsframställning i mindre skala, men tyvärr finnas inte många av gjuterierna kvar längre. Med det i åtanke valde Designer Fredrik Axelsson och grafiska formgivaren Rikard Ahlberg att producera årets S i gjutjärn, med hjälp av duktiga svenska hantverkare.

Tillverkningsprocessen är enkel. Först tillverkas en trämodell av föremålet. Denna används som utgångspunkt till sandformen där det smälta järnet sedan hälls ned. Gjutjärn lämpar sig väl för tillverkning i mindre serier och idag består svenskt gjutjärn till största delen av återvunnet material.