Om årets identitet

Designbyrån Amore Brand Identity Studios ligger bakom årets identitetsarbete för Design S. Kreatörerna Anders Jandér och Andreas Doré har arbetat med projektet och beskriver nedan sina ingångar och utväxlingar av processen.

Vad bygger er grundidé på?
Vi ville ge en inblick i den värld som döljer sig bakom objekt eller projekt som omvärlden i regel bara ser slutresultatet av. Grundidén är att belysa flera lager av arbete och val som ligger bakom de färdiga uttryck som tävlar i Design S.

Ni hade en inarbetad ”S”-logotyp att utgå ifrån, som följer Design S varje år, hur såg er process ut kring att fördjupa den i sitt uttryck?
Via spåret vi valt, fanns det utrymme att bygga vidare på tävlingens nuvarande logotyp och tillföra den ytterligare egenskaper. Vi valde att vidareutveckla den till ett fysiskt objekt, ett verktyg – något som skapar form med sig självt och samtidigt är en identitetsbärare.

Det är en generös bildidentitet knuten till grafisk identitet, hur har ni arbetat med bildmaterial?
Vi ville öppna upp för de tävlandes egna tankar kring design i en visuell form genom att låta dem dela med sig av skisser och inspirationsbilder. För att ha något som kompletterar och även kontrasterar mot de tävlande projektens material har vi bidragit med egna research- och inspira- tionsbilder, både från detta projekt och tidigare arbeten. Vi valde även att själva skapa en hel del foto med- och kring den fysiska S-logotypen, för att förtydliga bryggan mellan design och olika platser som vi tycker har betydelser och kopplingar till design och inspiration.

Ni verkar arbeta väldigt inkluderande, vad har det för betydelse för ert eget uttryck?Redan i konceptets grundidé finns samarbetet inbyggt och tillsammans med det material vi själva tog fram under projektet bildar de täv- landes material förhoppningsvis en någotsånär nyanserad, färgrik och inspirerande bild av vad design i Sverige kan vara just nu.

De premierade bidragen i årets tävling får ett keramiskt S framtaget av Amore Brand Identity Studios i samarbete med Porslinsfabriken i Lidköping.