Vinnare av Design S – Swedish Design Awards 2016

Attach table
Aluminium

Motivering: Designern har i samarbete med producenten Lammhults lyckats fånga materialet aluminiums lätthet och styrka på ett elegant sätt som harmoniserar med naturens lagar, vilket ger stadga och säkerhet vid användandet. Den genomtänkta användningen av både strängpressade profiler och gjuten aluminium ger möjligheter till ett flexibelt användande. Återvinningen underlättas av en enkel demontering utan att materialen påverkas negativt.

Om

Visa arbetsgruppen

Tillfällig Saluhall Östermalmstorg
Arkitektur

Motivering: Imponerande i sin pragmatiska klarhet, informerad av de enklaste materialbesluten där fabriksmåtten underlättar för både återvinning och återbruk. Stockholms Stad kan stå stolt som beställare bakom denna tillfälliga byggnad som trots sitt pragmatiska uttryck har blivit en plats som invånarna tagit till sitt hjärta. Hallen är självklar i sin påtagliga närvaro: som inomhustorg, som genväg, lunchställe, nattlykta, reflektionsyta, gågata och handelsplats. En extrem bruksbyggnad präglad av ”just enough”-tänkande, till låns under ett par år: En gäst som förgyller tillställningen, men som har vett att gå hem i tid.

Om

Visa arbetsgruppen

Villa Skuru
Arkitektur

Motivering: Denna privatvilla slungar oss ut i en tidlös rymd, där både pompejansk villa-arkitektur och samtida elementbyggnad är närvarande. Projektet förefaller ha färdats längs en rät linje utan att avvika från de bärande idéerna. Dess arkaiska karaktär ger byggnaden både detaljgrad och tektonisk begriplighet. Villan rymmer motstridiga kvaliteter; den är både monumental och lågmäld, storslagen och småskalig, tung och lätt, pedagogisk och komplex. Byggnaden ingår i ett kraftfullt växelspel med sin omgivning.

Om

Visa arbetsgruppen

Länsförsäkringar bankapp
Folkets val

Länsförsäkringars bankapp är en bankapp utvecklad med individanpassade funktioner, en “tyck till”-kanal direkt i appen samt tillgång till snabb överblick och statistik över de egna kontona och korten.

Visa arbetsgruppen

Elektron Overbridge
Digitala produkter och tjänster

Motivering: Med Overbridge har tillverkaren lyckats introducera de digitala möjligheterna för analoga instrument med hjälp av design, utan att förlora vare sig känslan eller kvaliteten. Tjänsten tar med fördelarna från ett fysiskt analogt gränssnitt med de digitala möjligheternas fördelar. Detta har resulterat i ett grafiskt spännande intuitivt gränssnitt som går hand i hand med produktens funktion. Overbridge är den ultimata bryggan som för samman det bästa ur den digitala och analoga ljudvärlden.

Om

Visa arbetsgruppen

Spotify Business.
Nobody puts music in the corner.
Digitala produkter och tjänster

Motivering: Spotify Business tar ett etablerat konsumentbeteende till den kommersiella världen. Spotify Business gör det enklare att ta betalt för kommersiellt använd musik och en möjlighet att ge företag, varumärken och miljöer en skräddarsydd emotionell dimension genom musik och ljud. Gränssnittet är föredömligt neutralt så att det passar in oavsett miljö. Användarvänligt och enkelt i alla steg, från planering och uppspelning till uppdatering. Spotify Business är ett nytt, smart och snyggt sätt att ge varumärken ett eget beat.

Om

Visa arbetsgruppen

P5 – Visuell identitet och skyltkoncept
Grafisk design

Motivering: Med saklig intuition samspelar och förstärker den visuella identiteten ett rumsligt sammanhang och tillgängliggör platsens olika funktioner. Skyltsystemet tar till vara rummens ytor, som tillsammans med inredningsarkitekturen bildar en dynamisk helhet. En formgivning som visar på den kommunikativa möjligheten i mötet mellan grafisk design och arkitektur.

Om

Visa arbetsgruppen

Unga Klara – Ny visuell identitet
Grafisk design

Motivering: Angeläget och lustfyllt driver den grafiska profilen en dialog med sin samtid. En aldrig stillastående form, där det enskilda hantverket blir en bärande del av helheten. Med en typografi som skapar förutsättningar för en rumslig och framtida upplevelse, blir formen viktig både i uttryck och avsikt.

Om

Visa arbetsgruppen

Experio Lab
Hållbart samhälle

Motivering: Experio Lab har skapat en integrerande struktur som ger en långsiktighet i att hitta nya lösningar på gamla problem inom vården. Egna miljöer för designutveckling skapas i ett samarbete mellan designföretag, akademi och landsting med fokus på patienten och des väg genom vården. Designprocessen ger nya värden som ger mer, bättre och mer kostnadseffektiv vård.

Om

Visa arbetsgruppen

Mer [*] Östersund
Hållbart samhälle

Motivering: Modet att ta in unga designer för att tillsammans processa fram ett visionsarbete visar på ett engagemang utöver det vanliga hos Östersunds kommun. Det ger kommunen en unik position inom innovativ samhällsutveckling. Att använda kraften i designprocessen ger ett medskapande och en kommunikation som når ut och berör.

Om

Visa arbetsgruppen

Air Smart Spirometer
Industridesign

Motivering: Ett fint exempel i samtiden på en innovationsprocess som tar avstamp i behovet snarare än i produktionen. Ett sympatiskt alternativ som gör diagnostiken tillgänglig för fler – världen över.

Om

Visa arbetsgruppen

Cederroth First Aid Kit
Industridesign

Motivering: Alla rätt! Genomtänkt och självklar från första anblick. En design som levererar trygghet och tydlighet när det behövs som mest. Med potential att bli en framtida designklassiker.

Om

Visa arbetsgruppen

Design Lab S Pop Up Store
Juryns hederspris

Motivering: Med projektet Design Lab S i Skärholmen har formgivaren Samir Alj Fält skapat en lokal mötesplats där ungdomar får använda design som ett verktyg för självförverkligande. Deras pop up-butik utmanar konsumtionssamhällets underförstådda regler genom att sälja produkter som egentligen inte går att köpa, som känslor och abstrakta företeelser. Som betalningsmedel kan kunderna använda exempelvis hemligheter eller idéer, men inte pengar. Genom att ifrågasätta designens nyttoaspekter undersöker ungdomarna och barnen i projektet designyrkets möjligheter och gränser.

Visa arbetsgruppen

Project Precious Trash
Konsthantverk & hantverk

Motivering: Johanna Törnqvist använder konsthantverket och sin hantverkskunskap som en plattform för att skapa opinion i frågor som har med större samhälleliga utmaningar att göra. Med omsorg och hjärta förvandlar hon skräp till rent guld. Friktionen mellan materialet och hantverkskunnandet ger projektet friktion och leder till ett inkluderande möte med betraktaren. Hantverk som politik.

Om

Visa arbetsgruppen

utan versaler utan punkt
Konsthantverk & hantverk

Motivering: Kajsa Lindberg utforskar den klassiska smyckegrammatiken i sina objekt. De är respektlösa och respektfulla på samma gång. Vardagsobjekt bryts ner i sina atomer och sätts ihop på ett nytt sätt. Här finns en lågmäld torr humor och en finurlighet som bjuder in betraktaren.

Om

Visa arbetsgruppen

Dancing Dune
Lauritz konsthantverkspris

Motivering: Med känslighet inför materialet skapar Anna Elzer Oscarson keramik med personlighet, som väcker nyfikenhet, begär och vilja att beröra. Anna bemästrar spännvidden mellan det förfinade, funktionella och det rustika, mer konstnärliga och kombinerar stor hantverksskicklighet med stark tro på kvalitet och skönhet, föremål skapade för en vackrare vardag. Tillbakablickande, men i allra högsta grad samtida och framtida. En nutida och blivande auktionsklassiker. Ett stort steg i tiden som ger hopp om framtiden.

Visa arbetsgruppen

Rugged Tech
Mode

Motivering: Genom ett formspråk som kännetecknas av en precision i sin design, i kombination med goda materialval, har Reschia utmärkt sig som ett märke med hög modegrad. Skorna kommuniceras dessutom via innovativa samarbeten, vilket placerat märket i oväntade men välkomna sammanhang. Genom sin undersökning av relationen mellan mode och design inom området för skoproduktion, har Reschia bidragit till att fältet för svensk skodesign tydligt expanderat, vilket inte minst deras arbete inom ”wearables” vittnar om.

Om

Visa arbetsgruppen

POC and Forth
Mode

Motivering: Med en hög känsla för funktion och kvalitet är POCs cyklistprodukter både genomtänkta och modemässiga. Resultatet är en serie hybridprodukter, där mode möter sport. Funktionsmässigt är plaggen innovativa och nyskapande, vilket grundar sig i en gedigen research med syfte att ta fram plagg som underlättar den urbana cyklistens vardag. På så vis utforskar POC samtidigt gränserna för vad som kan definieras som mode, en högst aktuell fråga inom den samtida modevärlden.

Om

Visa arbetsgruppen

Aesop SOFO Södermalm Stockholm
Möbler, inredning & text

Motivering: Med organiskt böljande väggar och naturmaterial som trä, mässing och läder har arkitekterna på In Praise of Shadows skapat en inredning som är i absolut samklang med butikens sortiment. Inspirationen kommer till lika delar från Gunnar Asplunds arbete med Skogskyrkogården i Stockholm och från arkitekterna Backström & Reinius teakfasad på byggnaden som inrymmer butiken. Resultatet är en inredning med absolut tonträff i fråga om såväl material som estetik.

Om

Visa arbetsgruppen

Y5
Möbler, inredning & textil

Motivering: I sitt arbete förenar formgivaren Sami Kallio traditionella snickarmetoder med innovativa tekniker. Trä är hans främsta material, och vittnar om hans engagemang i en miljömässigt hållbar design. Stolen Y5 har sitt ursprung i den skandinaviska designhistorien, men Kallio vänder uppochner på ryggstycket i Hans Wegners välbekanta Y-stol och multiplicerar det till en intrikat mönsterväv med strukturell styrka och formmässig integritet.

Om

Visa arbetsgruppen

Collection 1 OMMO
Produkter & accessoarer

Motivering: Enkla och överkomliga bruksföremål med gediget och precist materialval. Taktilitet och osviklig känsla för färg och form i en produkt- och priskategori där designhöjd är sällsynt. Serien visar att materialen inte behöver vara marmor och mässing för att de ska kännas på riktigt. Blandningen av olika plaster – polypropylen, melamin och silikon – används på rätt ställen och till rätt funktion. De fiffiga funktionerna, som det tatamiliknande grytunderlägget med magnetfäste eller olivskålen med behållare för kärnor, visar att formgivaren har haft kul i processen.

Om

Visa arbetsgruppen

Salut
Produkter & accessoarer

Motivering: Den sakrala formen till trots känns ljusstaken inte traditionell, utan kompromisslöst modern, nästan radikal. Huvudformen är enkel, men komplexiteten återfinns genom att den klassiska tekniken använts på ett sinnrikt sätt. Minimalistisk som idé, men med ett utförande som är allt annat än avskalat – rått obehandlat aluminium gjutet i en mönsterbild som för tankarna till handdragen, extruderad lera där gjutskarven har blivit en del av dekorationen.

Om

Visa arbetsgruppen

Lundnäs
Svenska Fönsterpriset

Motivering: Likt sina modernistiska föregångare utgör fönstren den arkitektoniska idén i denna byggnad, en förutsättning för den sömlösa kopplingen mellan sjö och golv, mellan skog och vägg. Byggnadens stora fönster fungerar som tavelramar. Den lilla sommarbostaden intar en självklar plats i landskapet, lutad mot ruinen av en gammal ekonomibyggnad i den bakre privata delen och med utblickar åt tre håll riktade mot vattenlinjen och grönskan. Ett nätt projekt med god detaljgrad, optimal planlösning, låg profil och hög upplevelsefaktor.

Om

Visa arbetsgruppen

Länsförsäkringar bankapp
Tjänstedesign

Motivering: Att ha kontroll på den egna ekonomin är en grundförutsättning för att känna trygghet. Med tydlig förankring i kundbehov har Länsförsäkringar utvecklat en tjänst med hög tillgänglighet. Tjänsten stimulerar sparande, hjälper till att ge en överblick över konsumtionen och innebär en avsevärd förenkling av vardagen. Nu kan Länsförsäkringars kunder genomföra sina bankärenden oberoende av plats, medium och kanal.

Om

Visa arbetsgruppen

Möjlighet att boka tid via e-leg
Tjänstedesign

Motivering: Något som länge borde ha varit en självklarhet är nu verklighet genom ett genuint designarbete med kundinsikter som bas. Med hjälp av det nya bokningssystemet respekteras både den arbetssökandes och förmedlarens tid och kompetens. Inskrivningsmötenas kvalitet har höjts och som resultat är 9 av 10 mycket nöjda! Äntligen är det lika enkelt att boka ett första möte på Arbetsförmedlingen som man tänker sig att det borde vara.

Om

Visa arbetsgruppen