Bild från jurydagen 2016

Jury 2016

Vi kunde i år glädjas åt en rekordstor jury. För att bredda perspektiven hade varje kategori sin egen jurygrupp. Vi strävade också efter att utse en nordisk och en ung eller nyutexaminerad person som medlem i varje jurygrupp.

Ordförande för juryn var Lisa Lindström, vd och grundare av designbyrån Doberman.