Vinnare av Design S – Swedish Design Awards 2018

Etaget
Arkitektur – realiserade projekt

Motivering I en tät gatumiljö reser sig en inspirerad bostadsbyggnad som gjort till sin uppgift att återupprätta stadens dramatik, att ruska liv i kvarteren runtomkring. Byggnaden frossar i tomtens och täthetens många utmaningar, leker med volymer och material hela vägen upp till det gröna taklandskapets terrasser och avsatser, utsiktspunkter och gemensamhetsytor. I en miljö som fortfarande till viss del präglas av industri- och kontorslandskapens monotoni skapar denna arkitektur sin egen ordning och rytm, med en komplexitet vars referenser ligger både långt bak och långt fram i tiden.

Om

Visa arbetsgruppen

Etaget

Polttopiste
Arkitektur – Koncept

Motivering: I Norden är naturen det sekulariserade samhällets katedral. Norsk Skogsfinsk Museum söker avbilda skogens hisnande vertikalitet som får fullt spelrum i denna uppbrutna och högresta museibyggnad. Skalan kränger mellan skogshyddans härd och gläntans Pantheon men låter blicken förankras i landskapet omkring. Fiktionen förstärks av byggnadsvolymernas uttryck som gestalter i landskapet: ur minnet lösgör sig sagofigurer och naturväsen och smiter in bland träden.

Om

Visa arbetsgruppen

Polttopiste

Costume Change At The Opera
Grafisk design

Motivering GöteborgsOperans nya identitet lyckas genom en experimentell skapandeprocess, som involverar husets medarbetare och den geografiska platsen, förmedla både lekfullhet och elegans. Den rörliga formen som fungerar utmärkt i digitala kanaler för tankarna till ett samtida och levande operahus.

Om

Visa arbetsgruppen

Göteborgs Operan

SJ
Digitala produkter och tjänster

Motivering Med en självklar, ren och användarvänlig miljö i grunden, ett antal nyckelfunktioner som löser och underlättar brukarnas behov på individuell nivå samt ett lättsamt och mänskligt språkbruk, har kundernas perception av SJ förflyttats från förseningar och inställda tåg till användarvänlighet och självklarhet med hjälp av design.

Om

Visa arbetsgruppen

SJ

Grip-support
Industridesign & produktdesign B2B

Motivering En suverän gestaltning av en till synes enkel, unik produkt byggd på kunskap om användargruppen, dess möjligheter och begränsningar. Syftet är att ge en person med en förlamad arm, till exempel på grund av en stroke, möjlighet att använda rollator för ökad trygghet och livskvalitet.

Om

Visa arbetsgruppen

Grip-Support

Zstove
Hållbar utveckling

Motivering Utifrån brukarens förutsättningar, miljömål, och regional tillverkning, har en mikroekonomi utvecklats. Från pelletstillverkning av ogräs, till en förbränningsteknik som eliminerar dödligt koloxidutsläpp. Funktionellt designade produkter, för allt från bostad till storkök.

Om

Visa arbetsgruppen

Zstove

Sing Sing
Inredning

Motivering Karaokebaren Sing Sing väcker nytt liv i kvarteren vid Chapmans torg i Göteborg. Med en djärv inredning och en identitet som sticker ut, har New Order skapat en fantasifull och välkomnande interiör med demokratiska ambitioner. Effektfulla och udda detaljer vågar gå emot det typiskt skandinaviska. Leken med färger och rummens disposition blandar inspiration från Bauhaus-rörelsen med influenser från asiatiska karaokebarer. Ett bidrag som kan göra skillnad och inspirera på betydelsefullt sätt såväl morgondagens inredningsarkitekter som entusiaster.

Om

Visa arbetsgruppen

Sing Sing

Kalk
Industridesign & produktdesign B2C

Motivering En mycket spännande produkt som bryter med inkörda mönster i sin genre. Cake utnyttjar skickligt skiftet mellan fossila och förnybara drivmedel för att lämna det visuellt förutsägbara och skapa en helt egen elegant signatur. En ny tid med ny teknik som gestaltats med stor precision.

Om

Visa arbetsgruppen

Kalk

Växthusvägen
Ljus & belysning – ljusgestaltning

Motivering Med enkla medel har gestaltningen av rondellerna längs Växthusvägen skapat stort upplevelsemässigt värde, där de ljusbärande knopparna bidragit till en estetiskt kvalitativ och balanserad vistelsemiljö genom att ta ner ljuset till en mänsklig skala på en plats där övrig belysning primärt är anpassad för flyktigt passerande bilar. Belysningslösningens varma ljus samspelar väl med det röda markteglet, stärker platsens identitet som bördigt odlingslandskap och blir givna riktmärken för navigation i bostadsområdet.

Om

Visa arbetsgruppen

Växthusvägen

Samtidigt i underjorden
Konsthantverk & hantverk

Motivering Matilda Kästels projekt Fridlyst är ett tydligt och strålande exempel på vad som skulle kunna beskrivas som det nya glaset. De olika delarna i arbetet visar glaset på ett nytt sätt bortom de förföriska aspekterna av materialet – aspekter som både hållit tillbaka glaset i sin utveckling samtidigt som det också gjort det till ett material djupt förankrat i folksjälen.

Om

Visa arbetsgruppen

Samtidigt i underjorden

Atacac hologram box for
showcasing virtual garments

Mode & accessoarer

Motivering Atacac utvecklar nya sätt att producera kläder på och utmanar modebranschens traditionella försäljningssätt. Den digitala visualiseringen av 3D-modeller krymper avståndet mellan online-shopping och traditionell handel. Strategin att använda sig av en prissättning som premierar tidiga beställningar är en tydlig kritik av dagens rea-kultur. Därmed finns också en tydlig hållbarhetsstrategi integrerad i affärsmodellen. Atacac utgår därmed inte bara från olika teorier om hur framtidens mode kan se ut, utan omsätter även dessa i praktiken.

Om

Visa arbetsgruppen

Atacac

Mocca
Ljus & belysning – produktgestaltning

Motivering Genom ett omsorgsfullt designarbete har Jesper Ståhl skapat en spotlight med ett personligt uttryck som sticker ut trots den stora mängden cylindriska spotlights på marknaden.Det formmässigt stilfulla mötet armaturhus och skenfäste sinsemellan ger Mocca en hänsynsfullt diskret design av hög estetisk kvalité, utan att ta uppmärksamhet från det belysta. Att den för passivkylningen nödvändiga slitsen försetts med en avfasad kant vittnar om stor noggrannhet och stärker dess avskalade elegans.

Om

Visa arbetsgruppen

Chintz
Textil

Motivering Med textilen ”Chintz” har Lisa Englund skapat en personlig tolkning av Josef Franks mönster ”US Tree” från 1945. Med handens omisskännliga närvaro tecknar hon ett vibrerande, samtida mönster med referenser till såväl indiskt blocktryck som till Franks nordamerikanska favoritträd – från Sidenvägen till Strandvägen.

Om

Visa arbetsgruppen

Chintz

Cushy
Möbler

Motivering Med sina läckert skulpturala lila utemöbler i en park i Jakobsberg har Gripner & Hägglund skapat förutsättningar både för oväntade möten och en större social hållbarhet. Deras soffor och fåtöljer i serien Cushy bjuder in till samvaro och oväntade möten, samtidigt som de utmanar de gängse distinktionerna mellan ute och inne, mellan konst och möbler, mellan mjukt och hårt.

Om

Visa arbetsgruppen

Cushy

Privatliv
Tjänstedesign

Motivering Privatliv erbjuder en möjlighet för ungdomar att självständigt utforska kroppen, känslor, integritet, relationer och sexualitet. Med lärarhandledningen ges möjligheter till fördjupning och gruppdiskussioner. Uttrycket är lekfullt, innehållet normkreativt och inkluderande. Med tiotusentals besök dagligen är det uppenbart att Privatliv är relevant och når en långt vidare publik än den initialt avsedda målgruppen. Vi gratulerar Sveriges ungdomar till ett rikare, gladare och nyfiknare privatliv!

Om

Visa arbetsgruppen

Privatliv

Specialpriser

Hamra
Svenska Fönsterpriset

Motivering I denna ateljébostad arbetar fönstren som både ljusinsläpp, dörrar, väggar, avskiljare, förmedlare, inramning, öppningar och avslut. Fönstren skapar rum på båda sidor om sig med en arkitektonisk självklarhet som gör insida och utsida till en helt förhandlingsbar lek av funktioner och kommunikation. I mötet mellan ateljé och bostad, bunker och terrass, tröskel och horisont förenas fasad och fönster i en smidig tango för betong och glas.

Om Hamra

Visa arbetsgruppen

Om priset

Om Svenska Fönster

Humanistiska Teatern
– aluminium facade as public art

Aluminiumpriset

Motivering Valet av aluminium gör att fasaden kommer att bestå under lång tid och det spännande konstuttrycket påvisar materialets oändliga möjligheter. Utformningen tar vid och förmedlar tankarna på det klassiska och humanistiska samman-hanget för mänskliga möten. Det arti ciella ljuset som ett tillskott förstärker uttrycket i fasaden, framför allt under den mörkadelen av dygnet. En fasad som uttrycker husets syfte på ett modernt och klassiskt vis!

Om Humanistiska Teatern

Visa arbetsgruppen

Om priset

Humanistiska Teatern

Om Svenskt Aluminium

What’s up?
Lauritz konsthantverkspris

Motivering En kollektion som andas både lekfullhet och allvar, dess överraskande storlek
gör att objektet tar plats i rummet och inte försvinner. Den visar på en formgivare som tagit konsthantverket till en ny nivå, som har spänt sin pilbåge och visar att gränsen mellan konst och konsthantverk suddas ut. Vaserna är vackra och humoristiska men även funktionella. De utstrålar livsglädje och prestigelöshet, som inte lämnar något åt slumpen. Frida Fjellman är en pionjär som ligger före sin tid vilket gör henne till en trendsättare. En kollektion där formgivaren tar hjälp av skickliga hantverkare som lyfter glaset som material till en ny dimension.

Om What’s up?

Visa arbetsgruppen

Om priset

Om Lauritz.com

Bea Szenfeld – Samlade verk
Juryns hederspris

Motivering Juryns hederspris 2018 går till Bea Szenfeld, vars arbete i sin helhet ständigt utmanar form, material och samtid. Bea Szenfeld flyttar om gränserna mellan mode, konsthantverk och design och samtliga är områden som hon utmärker sig i. Designkunskap, materialkännedom och ett skickligt utfört praktiskt hantverk återfinns i samtliga Bea Szenfelds arbeten och gör hennes konstnärskap exceptionellt och nyskapande.

Om priset

FOTO: Carl Thorborg/ Söderberg Agentur

Jäv

På grund av jäv har följande jurymedlemmar inte deltagit i bedömningen av nedan angivna bidrag:

Thommy Bindefeldt & Ulrika Mårtensson – Chintz (Textil)

Tove Blomgren – Privatliv (Digitala produkter & tjänster)

På grund av jäv har Lisa Lindström inte deltagit i bedömningen av nedan angivet bidrag:
Privatliv