Svenskt Aluminium

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material. Syftet är att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi. I årets Design S – Swedish Design Awards är Svenskt Aluminium en samar- betspartner som även står bakom Aluminiumpriset.

”Design S-utmärkelsen ligger i linje med Svenskt Aluminiums vision att design fortsatt står högt på vår agenda. Aluminium skall ses som ett naturligt materialval med hänsyn till säker- het, ekonomi, design och ett hållbart samhälle!”
– Lars-Inge Arwidson, ny vd på Svenskt Aluminium.

De specifika bedömningsgrunderna för Aluminiumpriset lyder: ”Produkter, system och/eller tjänster som är nyutveck- lade, nyskapande och har utformats med hänsyn till ett håll- bart samhälle, säkerhet och ekonomi, samt där aluminium varit en väsentlig del.”

Vinnaren tilldelades förutom ett S även 10 000 SEK från Svenskt Aluminium.

Svenskt Aluminium