Svenska Fönster

Svenska Fönster är en av Sveriges marknadsledande fönster- tillverkare. Produktionen sker i Edsbyn, i en av norra Europas största och mest miljöanpassade fönsterfabriker. Högsta möjliga etiska och miljömässiga nivå står i fokus både när det gäller produktion och produkter, och man jobbar även aktivt med designprocessen.

Beatrice Kortner Henriksson, vd för Svenska Fönster:
”Vi valde att gå in som huvudsponsor till Design S – Swedish Design Awards eftersom vi vill lyfta kunskapen om att bygga med ljus. Ljuset motverkar depressioner och ökar prestationsförmågan. Idag då människor tillbringar ca 90 procent av sin tid inomhus, är det viktigt att kunna hantera ljuset i arkitekturen. Det är en konst att förena det naturliga ljusets helande och stimulerande kraft inomhus med att förstärka en byggnads karaktär.”

Tillsammans med Svensk Form har Svenska Fönster instiftat ett specialpris, Svenska Fönsterpriset, som delades ut för första gången på Design S – Swedish Design Awards 2016. De specifika bedömningsgrunderna för Svenska Fönster- priset lyder: ”Priset ska premiera en arkitektur med fönster- lösningar som bygger och förbättrar med ljus. Det är utsikten, formen, ljuset, linjerna, värmen och insikten som är den skapande process som uppmuntras!” Vinnaren av Svenska Fönsterpriset får förutom ett S även en prischeck på 50 000 SEK från Svenska Fönster.

Svenska Fönster ingår i Dovistakoncernen som ingår i VKR Gruppen, ett bolag med närmare 14.000 medarbetare i mer än 40 länder. Förutom fasadfönster verkar man även inom områdena takfönster, solenergi, ventilation och inomhusklimat.

Svenska Fönster

Prisutdelning Svenska Fönster-priset 2018:
Mats Widbom, vd Svensk Form, Beatrice Kortner Henriksson, vd Svenska Fönster, Anna Chavepayre, arkitekt, Birgitta Burling och Staffan Burling (beställare).