Hedersomnämnande
Design S – Swedish Design Awards 2010

POC
Konsekvent Designstrategi

Motivering: För deras långsiktiga och konsekvent genomförda arbete inom säkerhet och varumärkesbyggande för extremsporter. En helhetsstrategi som får många att svettas säkrare.

Peepoo
Hållbarhet

Motivering: Peepoo tar ett miljövänligt grepp om människans avfall. I processen förvandlas negativt till positivt, exkrementer blir resurser och nya värden skapas. Peepoo inte bara löser problem, utan får oss att förstå.