Nominerade 2023: Tjänstedesign

Listningstjänst för val av vårdcentral
(E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen)

Från juli 2022 har Sveriges invånare rätt att välja vårdcentral att lista sig på och regionerna är skyldiga att tillhandahålla en listningstjänst där uppgifterna registreras. Alla ska ha samma möjlighet att jäm­föra och välja vårdcentral oberoende av var i landet de bor, en mer hållbar och jämlik vård på lika villkor. Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten tillämpade användardriven innovation och tjänstedesign för att ta fram föreskrifter och visualisera hur listningstjänsten kan utformas.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

MOVS CLUB – urbana elcyklar för pendling och stadsliv
(MOVS)

MOVS CLUB är ett svenskt all-inclusive-medlemskap för elcykel, där en cirkulär modell ställs mot traditionellt ägande genom konceptet ”It’s a closed loop”. MOVS elcyklar och månadsabonnemang, vars kostnad ligger under kollektivtrafikens, tillgänglig­gör nya hälsosammare resmönster för en bred publik. Tjänsten gör det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att välja ett lätt eldrivet fordon. Både vid utveckling och efter lansering av tjänsten har MOVS samlat in användarnas åsikter och upplevelser, genom enkla formulär, intervjuer och andra tester.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

När är det min tur?
(Södersjukhuset)

Varje år passerar strax under 100.000 patienter genom Södersjukhusets akutmottagning. Otydlighet och bristande information skapade tidigare en känsla av brist på kontroll hos patien­ter och närstående. Genom en djupare förståelse för oron har Södersjukhuset designat om patientupplevelsen och genomfört ett kulturarbete för att öka trygghet och välmående på akuten.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering