Nominerade 2023: Design for systemic transformation

As if I already knew you…
(Fabrique / Bubble Games Consortium)

Kan spänningar mellan grupper – som kan leda till polarisering – dämpas genom att designa empati? Med hjälp av social design och forskning använde teamet på Fabrique VR-teknik för att göra det möjligt för människor att kliva in i varandras världar. De zoomade in på spänningar mellan invånare och unga besökare vid ett köpcentrum i Eindhoven, Nederländerna, där betydande irritation riskerade att leda till stora problem.

Se arbetsgruppen

Juryns motivering

Preventionsmottagningen / The Centre for Preventive Care
(Södersjukhuset)

Preventionsmottagningen är ett spekulativt designprojekt om framtidens vård baserat på den senaste forskningen, signaler och trender vi ser idag. I november 2022 bjöd Södersjukhuset in allmänheten att uppleva ett spekulativt vårdbesök från framtiden, och att diskutera för- och nackdelar med ett sjukvårdssystem uppbyggt på prediktion och prevention.

Se arbetsgruppen

Juryns motivering

tomorrow will be here.ANON
(Jenny Grettve)

Anon är en offentlig mötesplats och konsthall i Malmö där både medborgare, beslutsfattare och experter med fokus på framtid och ekonomi kan diskutera hållbara städer ur många breda perspektiv. För att inspirera till meningsfulla dialoger bjuder Anon in och visar upp konstinstallationer av internationella konstnärer som berör framtid, hopp och ekonomi. Konst är ett område som inte utforskas tillräckligt inom systemförändring, och som kan inspirera till nytänkande för att skapa en bättre framtid.

Se arbetsgruppen

Juryns motivering