Nominerade 2023: Arkitektur

Ladan
(Johan Sundberg Arkitektur)

På en historisk gård i Skåne har Johan Sundberg byggt en enkel ekonomibyggnad, nästan arketypisk, samtidigt modern och elegant. På dagen lyser ljuset genom springorna i träfasaden och framhäver dess tydliga, lugna struktur. Inga direkta solstrålar eller skarpa skuggor, endast enhetligt reflekterat ljus. Efter skymningen blir byggnaden en ljusskulptur, svävande bland mörklagda träd och gräs.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Vårbergstoppen Utsiktsplatser
(AndrénFogelström)

Omsorgsfullt gestaltade utsiktsplatser på Vårbergstoppen i Stockholm, ett nyskapande projekt som bjuder in och skapar mötesplatser så att det offentliga rummet blir tillgängligt för många. Vårbergstoppen är ett av Stockholms konstgjorda parklandskap, som skapades av schaktmassor från 60-talets tunnelbanebyggen. Parken präglas av två konstgjorda toppar kring en stor rund krater på 100 meter. Landskapets karaktär och geometri var en avgörande inspirationskälla för projektet.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Wisdome Stockholm
(Elding Oscarson)

Tillbyggnaden på Tekniska museet rymmer en visualiseringsdom, ett sfäriskt rum där visualiseringsteknik ger en om­slutande ljud- och bildupplevelse, jämte café och utställningshall. En lika spektakulär som rationell träkonstruktion lyfter fram domen som självklar fokuspunkt. Byggnaden väver ihop museets funktioner kring den idag outnyttjade innergården, och trots att domfunktionen är hög är tilläg­get inkännande mot den välvda hall och lägre bebyggelse som definierar gårdsrummet.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering