Nominerade 2023: Konsthantverk

Parallella rum
(Lies-Marie Hoffmann)

Parallella rum är en reflektion om Ulleråkers kulturarv som mentalsjukhus i form av en konstnär­lig platsgestaltning. Det konstruktiva från hantverket blir en metod och skapar en kontemplativ skulptur. Vi kan gå till Parallella rum för att sitta ner en stund på någon av bänkarna och reflektera över tiden. I vanliga fall räknar vi med tre dimensioner: längd, bredd och höjd. Med konstverket lägger konstnären till en fjärde dimension – tid.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Stone from other mountain
(Liu Chien Kuang)

Stone from other Mountain är ett konstnärligt forskningsprojekt som använder glas i olika färger för att skapa kopior av halvädelstenar, såsom jade. Genom att lägga lager av olika nyanser glas ovanpå transparent glas kan Liu Chien Kuang skapa djup i materialet. För varje glassten har Liu också formgivit ett unikt podium som printats med 3D-skrivare. Glas och digital teknologi bidrar till att koppla ihop historiska föremål och nutida hantverk.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

TEX-TILES
(Eva Davidsson)

I projektet TEX-TILES upcyklas spill av ullfilt från inredningsindustrin genom shiboriteknik – ett sätt att mönstra textil i en färgningsprocess. Projektet grundas på idén att mindre tygbitar används i en form av textila ”kakelplattor” som, beroende på hur de fogas samman, bildar olika mönster. Slutprodukterna är tänkta för inredning. Som dekor på en vägg, draperi, ridå eller bårtäcke. Som ljudabsorbenter/rumsavdelare i offentlig miljö, eller som filtar och kuddar i hemmet.

Juryns motivering