2020-01-27

Svensk Form 175 år!

Design S är en av Svensk Forms utmärkelser och delas ut vartannat år. 

2020 firar Svensk Form 175 år vilket uppmärksammas under hela året, där Design S blir en självklar del. Läs mer om Svensk Forms jubileumsår här.