Kategorier

Design S 2023 har 12 tävlingskategorier. Årets nya kategori Design for Systemic Transformation är öppen för sökande inom hela EU. Samma bidrag går att anmäla i flera kategorier. I kategorierna väljs upp till tre nominerade och en vinnare.

Kategoribeskrivningar och exempel på typer av bidrag finner du i menyn ovan. Bedömningskriterierna finner du längst ner på denna sida.

Bedömningskriterier

Hållbarhet

Hållbarhet är den enskilt viktigaste faktorn vid bedömning av bidrag i samtliga kategorier.

Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling, både i miljömässiga, sociala och ekonomiska avseenden? Hur främjar den samhällets transformation i hållbar och cirkulär riktning?

Utöver hållbarhetsaspekterna vägs även följande kriterier in:

Innovation

Hur innovativt och nyskapande är bidraget i förhållande till tidigare och/eller konkurrerande produkter och lösningar? Finns det en gränsöverskridande och innovativ användning av design? Hur väl har designmetodiken använts för att utveckla en ny tjänst eller produkt?

Emotionell och estetisk kvalitet

Skapar bidraget, oavsett begränsningar och process, en upplevelse som berör mottagaren? Bedömning görs av gestaltning, utförande och konstnärlig helhet.

Funktion

Hur bidrar designlösningen till förbättrad funktion? Hur väl uppfylls användarnyttan? Vilka tekniska och ergonomiska lösningar har gjorts?

Kommunikation

Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? T.ex. ger den mervärden, förstärker den en identitet, förflyttar den ett varumärke, förmedlar ett budskap, bildar opinion och engagerar den önskade målgruppen?

Affärsnytta

Hur bidrar designlösningen till affärsnytta och hållbar tillväxt? Bidrar den till ökad försäljning eller marknadsutbredning, lägre kostnader, eller utveckling av nya affärsmodeller i en viss bransch?