Bedömningskriterier

Hållbarhet

Hållbarhet är den övergripande viktigaste faktorn vid bedömning av bidrag i samtliga kategorier.

Hur bidrar designlösningen till långsiktigt hållbar utveckling, både i miljömässiga, sociala och ekonomiska avseenden? Hur främjar den samhällets transformation i hållbar och cirkulär riktning? 

Utöver hållbarhetsaspekterna vägs även följande kriterier in:

Innovation

Hur innovativt och nyskapande är bidraget i förhållande till tidigare och/eller konkurrerande produkter och lösningar? Finns det en gränsöverskridande och innovativ användning av design? Hur väl har designmetodik använts för att utveckla en ny tjänst, service eller vara?

Emotionell och estetisk kvalitet

Skapar bidraget, oavsett begränsningar och process, en unik och stark upplevelse som berör mottagaren? Bedömning görs av gestaltning, utförande och helhet.

Funktion

Hur bidrar designlösningen till förbättrad funktion? Hur uppfylls användarnyttan? Vilka tekniska och ergonomiska lösningar har gjorts?

Kommunikation

Hur väl kommunicerar gestaltningen syftet? T.ex. ger mervärde, förstärker en identitet, förflyttar ett varumärke, förmedlar ett budskap, bildar opinion och engagerar den önskade målgruppen.

Affärsnytta / lönsamhet

Hur bidrar designlösningen till affärsnytta och lönsamhet? Bidrar den till ökad försäljning eller marknadsutbredning, lägre kostnader, eller utveckling av en bransch?