Zstove, vinnare 2018

Hållbar utveckling

Nyskapande designlösningar som bidrar till ett hållbart liv i ett hållbart samhälle.

Exempel: processer, produkter eller tjänster som positivt påverkar utvecklingen för individer, företag och samhället i stort. Även bidrag i andra kategorier som tydligt arbetat med hållbara processer och material kan söka även i denna kategori.

Bedömningskriterier: Juryn prioriterar nyskapande designlösningar som bidrar till ett hållbart liv i ett hållbart samhälle. Det kan handla om processer, produkter eller tjänster som positivt påverkar utvecklingen för individer, företag och samhället i stort.

För hållbarhet bedöms även produktens/tjänstens förutsättningar för att passa i en cirkulär ekonomi genom att vara:

• Anpassad för materialåtervinning, innehålla återvunna råvaror

• Vara energi- och resurseffektiv att producera och använda 

• Kunna få en lång användningstid genom att vara slitstark, möjlig att reparera och renovera samt att vara  förändringsbar genom tex uppgraderingar avs. estetik och teknik mm. 

I bedömingen ingår även hur produkten/tjänsten är tänkt att säljas och hanteras under dess användningstid för att dess hållbarhetspotential skall kunna realiseras. Tex genom att produkten säljs som tjänst eller att det finns service tjänster, reservdelar , renoveringstjänster, återköp, materialåtervinning mm.

I denna kategori väljs 4 nominerade och en vinnare ut.

Kategorin presenteras i samarbete med Design Sweden.