Nominerade 2020: Aluminiumpriset

Curiosum

Domteater på Umeå Universitet där fasadens naturanodiserade aluminium fångar upp och reflekterar omgivningens, dygnets och årets växlande ljus och färger. Byggnaden skiftar ständigt och naturligt ljussättning och karaktär. 

Visa arbetsgruppen

Domino

Möbel för det offentliga uterummet som möjliggör lekfulla kombinationer. Gjuten i återvunnen aluminium.

Visa arbetsgruppen

Loke

En produkt för mikrodialys som möjliggör ett mindre resurskrävande provtagnings- och analysförfarande samt möjligheten att övervaka förändringar hos patienten i realtid.

Visa arbetsgruppen

Ösa by Cake

Eldriven motorcykel för stad och terräng, gjord huvudsakligen i aluminium. Delarna är märkta med kvalité/nummer för att underlätta isärplockning och återvinning. 

Visa arbetsgruppen