Nominerade 2020: Tjänstedesign

Vinnare!
Stim Music Room

En 200 kvm stor arbetsplats med co-working space och studios i centrala Stockholm. Stim Music Room är resultatet av en kartläggning av utmaningar som unga låtskrivare möter. Djupintervjuer resulterade i sju olika utvecklingsområden, varav hela fem kunde bemötas genom att bygga en fysisk mötesplats. Resultatet är ett helt våningsplan i Stim-huset som har förvandlats till en kreativ och gemensam arbetsplats där låtskrivare dagligen får tillgång till inspelningsstudio, branschkunskap och nätverk, helt kostnadsfritt att använda för Stimanslutna.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Designteamet Närmare/Nära vård

Process där ett sammansatt designteam från sex olika byråer tillsammans med piloter från vård, omsorg och behandlingsverksamheter utforskat nya lösningar för att skapa värde i patienter och brukares vardag. Teamets förmåga att fånga och visualisera det abstrakta i till exempel strukturer, behov och relationer skapade nya tankesätt och former för att arbeta personcentrerat hos piloterna. Resultatet blev prototyper för samverkan och arbetsprocesser, men också kulturell transformation och ökat kreativt självförtroende hos deltagande piloter. 

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Lönebidragsprocessen

Framtagning av en digital plattform där arbetsgivare och arbetssökande kan mötas självständigt i en delaktig och transparent rekryterings- och lönebidragsprocess. Plattformen är anpassad för en framtida Arbetsförmedling med färre kontor och handläggare, där arbetsgivare kan följa status på sina ärenden och agera proaktivt. Utifrån ett strukturerat insiktsarbete med intervjuer, inläsning av rapporter och platsbesök har konceptet växt fram i en iterativ process i tjänstedesignens anda.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Mönstringshandboken

Framtagning av information om mönstring, där okunskapen var stor hos målgruppen, 18-åriga ungdomar. För att förstå målgruppen, deras underliggande drivkrafter och ta fram en lösning som utgick ifrån dem gjordes en användarcentrerad designprocess i fyra faser: förståelse, insikt, skapa och lansera. Lösningen blev Mönstringshandboken som kombinerar en trycksak med AR via plattformen Snapchat. Resultatet är en markant ökad kännedom om mönstring och Försvarsmaktens grundutbildning.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering