Nominerade 2020: Inredningsarkitektur

Vinnare!
Selma Lagerlöfs center

Stadsdelshus med rum för kultur; bibliotek, kulturskola, aktiviteter för alla och daglig verksamhet. Flexibla ytor som anpassas utifrån aktiviteterna. Byggt med stort fokus på återbruk både materialmässigt och möbelmässigt. 92% av inredningen är gjord av återvunnet material.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Mindepartementet

Omvandling av Mindepartementet på Skeppsholmen i Stockholm till en plattform för för lärare och studenter på Kungliga Konsthögskolan. Lokaler anpassade för rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

No Composition

Utställningsdesign i två containrar, baserad på skejtkulturens förmåga att omtolka staden. Genom att koppla samman befintliga föremål med egenkonstruerade delar skapades moduler som gör denna vandringsutställning mobil och interaktiv.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering