Nominerade 2020: Arkitektur

Ateljé Grytnäs

Ateljé på 40 kvm byggd för materialtest och experimentellt bygge med bl a massivträ, betong och träfiber. 

Visa arbetsgruppen

Fisksätra Folkets Hus

Tillfällig byggnad inspirerad av tältstruktur. Fasaden är iklädd sinuskorrigerad ärgfärgad plåt och ett 30 m långt ögonformat takfönster ger den centrala samlingslokalen ett stort inflöde av naturligt ljus.

Visa arbetsgruppen

Järvabadet

Utomhusbad byggt med fokus på inkludering och säkerhet. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat.

Visa arbetsgruppen

Villa vid berg

Villa byggd på tomt dominerad av en bergsrygg, vilket har styrt konstruktionen till platsgjuten betong. Två trappor utgör kommunikationsvägen mellan tomtens entréplan och bergets högsta nivå.

Visa arbetsgruppen