Nominerade 2020: Arkitektur

Vinnare!
Fisksätra Folkets Hus

Tillfällig byggnad inspirerad av tältstruktur. Fasaden är iklädd sinuskorrigerad ärgfärgad plåt och ett 30 m långt ögonformat takfönster ger den centrala samlingslokalen ett stort inflöde av naturligt ljus.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Ateljé Grytnäs

Ateljé på 40 kvm byggd för materialtest och experimentellt bygge med bl a massivträ, betong och träfiber.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Villa vid berg

Villa belägen i norra Stockholm på en tomt dominerad av en brant bergkant med en höjdskillnad på sju meter. Berget med den exponerade graniten styrde val av gestaltning och konstruktion; den platsgjutna betongen smälter samman med berget och ger byggnaden en naturliknande karaktär.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering

Järvabadet

Utomhusbad byggt med fokus på inkludering och säkerhet. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat.

Visa arbetsgruppen

Juryns motivering